BijbelWijs


Introductie

De HGJB heeft een methode ontwikkeld voor Godsdienstig Vormings Onderwijs op de openbare basisschool (GVO): BijbelWijs. Ze werkt bovendien mee aan de organisatie en nascholing van GVO-docenten die zich verwant weten met de HGJB.

 

Godsdienstonderwijs op de openbare basisschool bestaat al sinds de jaren veertig van de vorige eeuw. In 1985 is de Wet op het basisonderwijs in werking getreden. Daarin staat dat de scholen binnen het vak Wereldoriëntatie aandacht moeten besteden aan de verschillende geestelijke stromingen en godsdiensten. Daarnaast kunnen de scholen een facultatieve vorm van godsdienstonderwijs aanbieden.

Delen maar!