fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Verantwoording

Wilt u meer weten over de impact van de HGJB? Graag geven we inzicht in de besteding van de aan ons toevertrouwde middelen en wat we daarmee bereiken. Bekijk ons beleidsplan, jaarrekeningen en publieksverslagen. De HGJB heeft de ANBI status en bezit het CBF-keurmerk.

 

Beleidsplan

In het Beleidsplan 2019 – 2021 ‘Kom Dichterbij’ zijn onze grondslag, doelstelling en missie uitgewerkt in concrete projecten en activiteiten. Het beleidsplan is ontstaan door ontmoetingen en gesprekken met predikanten, leidinggevenden in het jeugdwerk en direct betrokkenen bij de HGJB. De uitvoering van dit beleidsplan loopt tot het einde van het kerkelijk seizoen 2022-2023.


Liever een samenvatting lezen? Kies dan voor de publieksversie. Je kunt ook een papieren exemplaar aanvragen door even te mailen.

Het bestuur ziet toe op en is verantwoordelijk voor het handelen van de werkorganisatie. Zij vormt een bestuur op afstand wat inhoud dat zij op hoofdlijnen de HGJB bestuurt. De werkorganisatie heeft binnen de kaders zoals gesteld door het bestuur handelingsvrijheid.

Jaarrekeningen en publieksverslagen

Ieder jaren stellen we een jaarrekening en publieksverslag op. Daarin geven we zo transparant mogelijk weer wat we gedaan hebben, welke impact we realiseren en hoe we er financieel voorstaan. Bekijk hier de jaarrekening van 2021 en daaronder de jaarrekeningen en en publieksverslagen van de afgelopen 3 jaar.

 

 

Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020

Publieksverslag 2020
Jaarrekening 2019
Publieksverslag 2019

Jaarrekening 2018

Publieksverslag 2018

 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) worden het publieksverslag en de jaarrekening door het bestuur besproken met de Ledenraad.

ANBI en CBF-keurmerk

De belastingdienst heeft de HGJB verklaard tot ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent o.a. dat giften aan de HGJB fiscaal aftrekbaar zijn. De HGJB heeft ook het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dat betekent dat er door het CBF, een onafhankelijke stichting, toezicht gehouden wordt op het bestuur, het beleid, de bestedingen, de fondsenwerving en de verslaglegging van de HGJB.

De HGJB houdt zich aan de volgende codes, richtlijnen en regels:

  • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).
  • Richtlijn 650 en Richtlijn C2(onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’.
  • Erkenningsregeling Goede Doelen.
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen.
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.
  • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. 

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.

 

Welkom bij de HGJB

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

030 - 228 54 02

 

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur  

 

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen

 

NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

KvK 40479532

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2022 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy