Lid worden


Ja, ik word lid!

Ja, ik word lid!

HGJB - voor goed jeugdwerk in de kerk van  nu

 

De HGJB is een christelijke beweging voor jongeren en voor de kerkelijke gemeente waarin zij opgroeien. Al meer dan 100 jaar is de HGJB er voor jongeren, ouderen en gemeenten!

 

De steun van jongeren, ouderen en gemeenten is van groot belang voor de HGJB. Zonder onze leden kan de vereniging niet bestaan. Het werk dat wij verrichten is in de eerste instantie gericht op onze leden. Goed contact met u en jou vinden wij daarom van groot belang. Wij horen graag wat leden te vertellen hebben. Op deze manier kunnen wij ons aanbod afstemmen op wat er leeft bij u en jou!

 

Er zijn drie soorten lidmaatschap bij de HGJB:

  1. Clublid voor jeugdverenigingen en jeugdclubs
  2. Gemeentelidmaatschap voor kerkenraden van (wijk)gemeenten
  3. Lid worden van het HGJB-ondernemersnetwerk

1. Clublid voor jeugdverenigingen en jeugdclubs

Als u met uw club / vereniging kunt u zich verbinden met de HGJB. Door lid te worden maakt u het mogelijk dat wij materiaal en activiteiten voor uw jongeren ontwikkelen. Programma’s voor kinderen, jongeren en tieners worden mede mogelijk gemaakt door uw lidmaatschap. Daarnaast krijgt u ook interessante kortingen op de aanschaf van veel van onze producten (Clik, TIM, KIM). Het lidmaatschapstarief varieert tussen € 2,75 (Open JeugdWerkclub) en € 3,70 (Jongerenclub) per jongere per jaar.

 

2. Gemeentelidmaatschap

Met uw kerkelijke gemeente kunt u lid worden van de HGJB. De HGJB is er voor de ondersteuning van de plaatselijke gemeente. En wat is er dan mooier dan dat er sprake is van een wederkerige band?! U maakt het mede mogelijk dat wij de jongeren van uw gemeente bereiken, dat we goede, actuele catechese- en jeugdwerkmethodes kunnen blijven uitgeven. Wij kunnen uw gemeente helpen met vragen over het jeugdwerk. Met het gemeentelidmaatschap ontvangt u een gratis abonnement op de Bid- en dankdagmap, het jaarthema en het jeugdwerkblad Generator. Daarnaast krijgt u korting voor Op Stap en adviesdiensten.Het lidmaatschap kost: € 99 (< 250*), € 169,40 (250 - 500* ), € 280,90 (> 500*)

 

* dit betreft het aantal leden van een gemeente (belijdende leden én doopleden)

 

3. HGJB-Ondernemersplatform

Heeft u een onderneming en draagt u de HGJB een warm hart toe? Wilt u zich met ons inzetten voor de toekomst van de kerk, dan is dit uw kans! Deelname aan het platform van de HGJB biedt u als ondernemer een unieke kans om bij te dragen aan de toerusting van jongeren om als christen voor Gods aangezicht te leven. Daarnaast is dit platform een mooie gelegenheid om uw netwerk uit te breiden en andere inspirerende ondernemers te ontmoeten. Hier leest u meer informatie.

Nieuwe groep

Ik word lid als: *

Nieuwe groep

Hiermee onderschrijf ik dat ik lid word van de HGJB.

 

Opzeggen en/of donatie stoppen
Zoals hierboven opgemerkt: de steun van jongeren, ouderen en gemeenten is van groot belang voor de HGJB. Zonder onze leden en donateurs kan de vereniging niet bestaan. Het werk dat wij verrichten is in de eerste instantie gericht op onze leden. Goed contact met u en jou vinden wij daarom erg belangrijk.

 

Wilt u, om welke reden dan ook, een lidmaatschap of periodieke gift toch opzeggen? Neem hiervoor even contact op met ons secretariaat. Dit kan eenvoudig via mail. Wij horen graag terug wat leden en donateurs te vertellen hebben. Op deze manier kunnen wij ons aanbod beter afstemmen op wat er leeft bij u en jou. Vertel er daarom kort bij waarom u/jij opzeggen overweegt en welk(e) lidmaatschap(pen) en/of donaties het betreft. 

 

Ten slotte willen wij u en jou van harte bedanken voor de steun in de afgelopen periode!

 

Delen maar!