fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Veelgestelde vragen – HGJB-Lidmaatschap

Met ingang van seizoen 2022/2023 is de lidmaatschapsstructuur van de HGJB gewijzigd. Deze aanpassing is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de HGJB op 9 juni 2022. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot deze wijziging.

 

Waarom is de lidmaatschapsstructuur gewijzigd?

De HGJB kende twee soorten lidmaatschap, het clublidmaatschap en het gemeentelidmaatschap. Het ene bood alleen voordelen aan clubs, het andere lidmaatschap bood alleen voordelen aan gemeenten. Dit zorgde regelmatig voor onduidelijkheid. Een gemeente was bijvoorbeeld lid, maar de clubs kregen geen korting op de clubmaterialen. Of diverse clubs van een gemeente waren lid, maar de gemeente zelf was geen lid en had geen recht op de voordelen van het gemeentelidmaatschap. Om aan deze verwarring een einde te maken is gekozen voor een eenvoudig en eenduidig lidmaatschapsmodel.

 

Wat verandert er voor het gemeentelidmaatschap?

De HGJB vindt het belangrijk om het geheel van de gemeente te dienen, daarom bieden we voortaan een lidmaatschap waar alle onderdelen van de gemeente profijt van hebben.

 

Het gemeentelidmaatschap blijft, de naam wordt veranderd in HGJB-lidmaatschap. De gemeente hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. De hoogte van de jaarlijkse contributie is afhankelijk van het aantal leden van de gemeente.

 

Wat verandert er voor het clublidmaatschap?

Het clublidmaatschap verdwijnt met ingang van seizoen 2022/2023. Clubs zijn geen lid meer van de HGJB. Er wordt voor seizoen 2022/2023 geen contributie in rekening gebracht.

 

Krijgen clubs nog korting op methoden en materialen?

De korting op methoden en materialen blijft van kracht als de gemeente waar de club toe behoort een HGJB-lidmaatschap heeft.

Als de gemeente waartoe de club behoort geen HGJB-lidmaatschap heeft, dan krijgt de club vanaf seizoen 2022/2023 geen korting meer.

 

Kunnen wijkgemeenten een HGJB-lidmaatschap afsluiten?

Ja, dit blijft onveranderd: een HGJB-lidmaatschap kan worden afgesloten door een gemeente of door een wijkgemeente.
Als een gemeente een lidmaatschap afsluit, hoeven de bijbehorende wijkgemeenten geen lidmaatschap af te sluiten.

 

Wat houdt het HGJB-lidmaatschap in?

Ten opzichte van het oude gemeentelidmaatschap zijn de voordelen uitgebreid.

De inhoud van het nieuwe HGJB-lidmaatschap (vanaf seizoen 2022-2023) is als volgt:

 • Een gratis abonnement op de Bid- en Dankdagmap;
 • Een gratis abonnement op het HGJB-vakblad Generator;
 • Gratis preekschrijfkaarten voor kinderen tijdens de kerkdienst;
 • Gratis jaarthema en bijbehorend materiaal;
 • Korting van 10% op het uurtarief bij adviesgesprekken;
 • Korting van 20% op de kosten van een Groeiplan;
 • Korting op de prijs van Presentavonden (2022: € 240,- i.p.v. € 369,-);
 • Korting op kosten van een spreker tijdens een jongerenavond (2022: € 220,- i.p.v. € 340,-);
 • Korting op de prijs van toerustingsavonden (2022: € 320,- i.p.v. € 539,-);
 • Korting op map kinderwerkmethode Clik (2022: eerste map € 275,- i.p.v. € 325 ,- / volgende map € 125,- i.p.v. € 150,-);
 • Korting op abonnement kinderwerkmethode Clik (2022:  € 32,50 i.p.v. € 40,- per abonnement);
 • Korting op het magazine Clik (2022: € 4,75 i.p.v. € 7,- per club-abonnement);
 • Korting van 20% op de digitale tienerwerkmethode;
 • Korting op de abonnement jongerenwerkmethode (2022:  € 30,- i.p.v. € 35,- per abonnement);
 • Gratis adviesgesprek (op aanvraag).

Geeft een HGJB-lidmaatschap ook korting op de aanschaf van catechesemateriaal?

Op catechesemateriaal en andere materialen die via de webshop worden gekocht, wordt evenals in de voorgaande abonnementsvormen geen korting verstrekt.

 

Is het contributiebedrag voor alle gemeenten gelijk?

De hoogte van de bijdrage voor het oude gemeentelidmaatschap was afhankelijk van de grootte van de gemeente. Ook voor het nieuwe gemeentebrede HGJB-lidmaatschap is gekozen voor een staffel op basis van gemeentegrootte. Er zijn op basis van het ledenaantal vijf klassen vastgesteld.

 

Hoe hoog is de contributie voor het HGJB-lidmaatschap in het seizoen 2022/2023?

De uitbreiding van de voordelen is ook verwerkt in de hoogte van de contributie. In onderstaande tabel zijn de bijbehorende contributiebedragen voor 2022/2023 opgenomen.

 

Hoogte contributie seizoen 2022/2023 
HGJB-lidmaatschap S (< 250 leden)€ 119,-
HGJB-lidmaatschap M (250-500 leden)€ 299,-
HGJB-lidmaatschap L (500-1.000 leden)€ 399,-
HGJB-lidmaatschap XL (1.000-2.500 leden)€ 499,-
HGJB-lidmaatschap XXL (> 2.500 leden)€ 599,-

 

Hoe wordt het aantal leden bepaald voor de contributietabel?

Het aantal leden wordt als volgt gedefinieerd (zoals opgenomen in het registratiesysteem (LRP) van de PKN):

Aantal leden = doopleden + belijdende leden + leden (geen doop of belijdenis)

Gastleden worden niet meegeteld.

 

Hoeveel bedroeg de contributie voorgaand seizoen (2021/2022)?

Voor de gemeentelidmaatschappen waren de bedragen als volgt:

Gemeentelidmaatschap S (< 250 leden)€ 99,-
Gemeentelidmaatschap M (250-500 leden) € 179.-
Gemeentelidmaatschap L (> 500 leden) € 289,- 

Daarnaast bedroeg het clublidmaatschap € 3,70 per clublid.

 

Waarom betalen grotere gemeenten meer contributie?

Grotere gemeenten hebben in de regel grotere jeugdclubs en nemen meer jeugdwerkmethoden en materialen af. Ze hebben derhalve meer voordeel van het HGJB-lidmaatschap. Daarnaast hebben grotere gemeenten over het algemeen meer financiële mogelijkheden en dragen ze er op deze wijze aan bij dat ook kleinere gemeenten een HGJB-lidmaatschap kunnen nemen en gebruik kunnen maken van de bijbehorende voordelen.

 

Wat als mijn gemeente veel minder gaat betalen?

Als uw gemeente (veel) minder gaat betalen in de nieuwe opzet gaan we graag persoonlijk met u in gesprek. De HGJB heeft grote financiële uitdagingen voor de komende periode. We zijn benieuwd op welke wijze uw gemeente ons belangrijke werk ook in de toekomst blijft ondersteunen.

 

Hoe wordt bepaald in welke contributieklasse de gemeente valt?

Gemeenten die een gemeentelidmaatschap hadden zijn op basis van de gegevens die bij de HGJB bekend zijn, ingedeeld in één van de klassen. In oktober 2022 is aan deze gemeenten een brief gestuurd, waarin staat in welke contributieklasse de gemeente is ingedeeld. 

 

Hoe kan een aanpassing van contributieklasse worden doorgegeven?

Als de gemeente door het actuele ledenaantal in een andere klasse moet worden ingedeeld, dient de gemeente dit aan de HGJB door te geven. Het actuele ledenaantal kan worden doorgegeven via dit formulier.

 

Wanneer wordt de contributie in rekening gebracht bij de gemeente?

In december 2022 zal een factuur worden gestuurd voor de contributie 2022/2023.

 

Hoe kan onze gemeente lid worden van de HGJB?

Gemeenten die geen gemeentelidmaatschap hadden, kunnen een HGJB-lidmaatschap aanvragen door contact op te nemen met onze relatiebeheerder Erwin den Hertog.

 

Voor vragen over de voordelen, voorwaarden, aanmelding of beëindiging van uw lidmaatschap kunt u ook contact opnemen met ons supportteam.

 

Waarom zouden wij als gemeente lid worden van de HGJB?

Gemeenten met een HGJB-lidmaatschap zijn de belangrijkste groep voor de HGJB. Het betreft gemeenten die ons financieel steunen en/of diverse methoden, activiteiten en producten gebruiken binnen het jeugdwerk.

Heb je nog een vraag?

Zijn niet al je vragen over het lidmaatschap beantwoord of wil je nog meer weten? Neem dan contact op met ons supportteam.

Direct naar

Welkom bij de HGJB

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

030 - 228 54 02

 

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur

 

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen

 

NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

KvK 40479532

Welkom bij de HGJB

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

030 - 228 54 02

 

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur

 

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen

 

NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

KvK 40479532

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2023 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy