Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Studiebijeenkomst ‘Jongeren en de preek’

Jongeren en de preek, niet de gemakkelijkste combinatie. Hoe zorg je als predikant dat jongeren zich betrokken weten bij de preek? Die vraag staat centraal op maandag 13 mei, tijdens een studiebijeenkomst in IJsselmuiden. Wegens groot succes wordt het programma dat in...

Wil je meedenken met de HGJB?

Lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst van de HGJB, over de materialen, de activiteiten en het beleid van de HGJB? Kom dan in de ledenraad! Er is plaats voor nieuwe leden.  De ledenraad bestaat uit gemeenteleden, vrijwilligers en jongeren die allemaal...

Nieuwe website online

De afgelopen tijd is hard gewerkt om onze nieuwe online omgeving ‘live’ te laten gaan. De nieuwe site is gebruiksvriendelijker en helpt bezoekers snel om iets te vinden. Naast een nieuw stuk techniek, hebben we ook geprobeerd om opmerkingen en tips uit het land mee te...

Make a difference poster 2019

De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen. Uit die opstandingskracht...

Gratis catechese/jeugdwerklessen rondom homoseksualiteit

Van jeugdleiders en catecheten horen we regelmatig dat er behoefte is aan materiaal over het onderwerp homoseksualiteit. Daarom stelt de HGJB gratis twee catechese-lessen beschikbaar aan de hand waarvan dit onderwerp besproken kan worden. De lessen zijn overigens niet...