Begeleiding & Advies


Begeleiding & Advies

‘Onze VBW trekt vooral kerkelijke kinderen. Dat is op zich mooi, maar we zouden graag de buitenkerkelijke kinderen bereiken. Kunnen jullie ons daarbij helpen?’ (1)

 

‘We verlangen ernaar om de nieuwe gezinnen in de nieuwbouwwijk te benaderen. Kunnen jullie meedenken?’ (2)

 

‘Er komen veel kinderen op de club die nooit naar de kerk gaan. We zouden hen graag ‘vast willen houden’ als ze ouder worden. Zijn er goede tips?’ (3)

 

Steeds meer gemeenten ontdekken hun roeping voor de wijk of het dorp waarin ze leven. Christen zijn is niet alleen een zaak van persoonlijk heil, maar ook van uitdelen, doorgeven, dienen, liefhebben, van betekenis zijn, getuigen.

Missionair werk onder kinderen en jongeren ondersteunt de HGJB met bijvoorbeeld:

  • trainingen en bezinning voor kernteams, kerkenraden en medewerkers
  • gericht advies
  • het plaatsen van een HGJB-missionair jongerenwerker


Voorbeelden
In de bovengenoemde voorbeelden zou het advies kunnen zijn:

  1. Fantastisch dat de focus verlegd wordt! We houden de locatie, het programma, de organisatie, het draagvlak in de gemeente en de vaardigheden van medewerkers tegen het licht en nemen de nodige acties.
  2. Ervaringen leren ons dat persoonlijk contact de basis vormt - bezoeken dus. Schakel de hele gemeente in, om te voorkomen dat het een evangelisatieproject wordt van enkelen. Doe als gemeente waar je goed in bent en zoek van daaruit aansluiting bij de nieuwe bewoners.
  3. Meestal komen de kinderen mee omdat ze elkaar van de basisschool kennen. Het is zaak om ze juist op de club tot een groep te maken. Als ze naar de middelbare school gaan, houden ze elkaar makkelijker vast. Het vraagt ook om steengoede clubactiviteiten voor tweens en tieners. Afhankelijk van de situatie start je een nieuwe groep of voer je enkele wijzigingen in de bestaande door.

 

Contact

Elke gemeente is uniek in zijn ontwikkelingen, omgeving en actuele vragen. Vanuit hun ervaring in tal van andere gemeenten, willen jeugdwerkadviseurs graag meedenken. Neem contact met ons op via info@hgjb.nl of 030-2285402.

 

 

Delen maar!