On Track


Introductie

Samen de Heere God leren kennen, zoals Hij zich door heel de heilsgeschiedenis heen heeft geopenbaard en nog openbaart. Dat is het doel van de HGJB-methode voor basiscatechese On Track, die bestaat uit twee delen: één over het Oude Testament en één over het Nieuwe Testament.

 

On Track is ontstaan vanuit de behoefte aan een methode die specifiek aansluit bij de ontwikkelingsfase van 10- tot 12-jarigen. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld nog leergierig en gaan meer in verbanden denken. In sociaal-emotionele zin worden vrienden voor hen steeds belangrijker. On Track sluit daarbij aan door inzicht te bieden in de samenhang van de Bijbel en door tijdens de catechese te stimuleren tot groepswerk. De methode On Track wordt inmiddels  breed gebruikt voor basiscatechese aan 10- tot 12-jarigen en soms ook voor de bovenbouw van de zondagsschool of kindernevendienst. 


On Track…

  • betekent: ‘op het goede spoor'
  • biedt inzicht in opbouw en samenhang van bijbelboeken en -verhalen
  • leert jonge tieners over Gods weg met mensen (heilsgeschiedenis)
  • roept hen op om het spoor van God te gaan volgen
  • helpt catechisanten de Bijbel op een persoonlijke manier te lezen
  • brengt jonge tieners in geloofsgesprek met hun ouders.

Nieuwe vormgeving

In 2016 is een revisie van het deel over het Oude Testament verschenen. De tekst van de handleiding is volledig gecorrigeerd en het werkboek heeft een nieuwe vormgeving gekregen (met andere tekeningen). Klik hieronder voor voorbeelden:

Nieuwe vormgeving les 1 werkboek

Nieuwe tekst les 1 handleiding

Zomer 2017 is een nieuwe editie van het deel over het Nieuwe Testament verschenen. De teksten zijn onveranderd gebleven, maar de tekeningen zijn aangepast in de stijl van het deel over het Oude Testament.

Bij beide delen is een volledig nieuwe poster gemaakt, die voor de tieners aantrekkelijker is om op te hangen (helemaal in de stijl van het werkboek).

 

Bekijk hier een filmpje van een gemeente die On Track gebruikt

 

Kennismaken met On Track?

Vraag nu een gratis proefpakket aan!

 

Delen maar!