Follow Me Next


Introductie

Voor Follow Me Next gebruikers: (Verdiepings)cursus mentorcatechese!

 

FOLLOW ME NEXT

Follow Me Next is een vorm van mentor-catechese voor jongeren (16+).  Er worden thema’s aangereikt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en vragen om een persoonlijke mening. De onderlinge relatie tussen de jongeren, en de relatie van de mentor met de jongeren speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes).

 

Follow Me Next kent een driejarig curriculum: 1. Discipelschap, 2. Bijbelse kernwoorden, en 3. Brandende kwesties. Het is een multi-mediale methode.

Voor het seizoen 2016/2017 is een herziene versie verschenen van de jaarreeks over Discipelschap. Alle lessen zijn hiervoor herschreven. Recent is de volledig herziene versie van de jaarreeks 'Tot de kern' (over bijbelse kernwoorden) verschenen, met een nieuw curriculum (nieuwe thema's). Zie hier voor het totale vernieuwde curriculum. Augustus 2018 verschijnt DV de revisie van jaarreeks 3. Brandende kwesties.

 

Een voorbeeld van de herziene les 'Mens naar Gods beeld' uit de jaarreeks 'Tot de kern' kunt u hier downloaden:

Les 2 - Mens naar Gods beeld - handleiding

Les 2 - Mens naar Gods beeld - werkboek 

 

Klik hiernaast voor meer informatie en/of voor bestellen.

 

Follow Me
Voor tieners (12-16 jaar) is er een vergelijkbare methode: Follow Me. Klik hier voor meer informatie.

Delen maar!