Bid- en dankdagmappen


Introductie

De bid- en dankdagmappen van de HGJB staan vol met ideeën om samen met kinderen bid- en dankdag te vieren in de kerk, op school en thuis. Ieder jaar verschijnt er in januari een nieuwe biddagmap en in september een nieuwe dankdagmap. Met een abonnement op deze methode krijgt u beide mappen automatisch toegezonden. Klik in het menu rechts op 'Methode' voor meer informatie en prijzen. Hieronder leest u meer over de biddagmap voor 2019.

 

Biddagmap 2019 ‘Wat vraag jij?’

 

Het centrale bijbelgedeelte is 1 Koningen 3:1-15. Dit gedeelte beschrijft hoe God aan de koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. Het thema van de map is ‘Wat vraag jij?’

De themapsalm is Psalm 72:1. Uit Op Toonhoogte zijn twee themaliederen gekozen (voor resp. onder- en bovenbouw): Here, maak mij uw wegen bekend (OTH 505) en Wees mijn verlangen (OTH 264). 

 

Kernboodschap

 

De jonge koning Salomo verlangt ernaar om God te dienen. Hij heeft de moeilijke taak gekregen om zijn vader David als koning op te volgen. Maar God geeft hem niet alleen deze opdracht, Hij wil Salomo ook helpen. Op een nacht verschijnt de Heere aan hem in een droom en zegt: ‘Vraag wat je wilt en Ik zal het je geven’. Salomo vraagt dan niet om iets voor zichzelf alleen (rijkdom, macht of een lang leven), maar om wat hij nodig heeft om een goede koning te zijn voor Gods volk: een wijs hart. Dat is een hart dat luistert naar de wil van God. Salomo beseft dat hij zonder Gods hulp geen goede koning kan zijn. De Heere God is blij met dit gebed. Hij geeft overvloedig: niet alleen Salomo’s wens wordt vervuld, ook al het andere ontvangt hij erbij.

In deze geschiedenis ontdekken we dat we Gods hulp mogen verwachten bij wat van ons gevraagd wordt. Ook wij kunnen niets zonder Hem. Op biddag vragen we daarom om een zegen over onze arbeid (schoolwerk). We mogen leren om niet alleen maar te denken aan wat we zelf graag willen hebben, maar dat het belangrijk is om te vragen om wat we nodig hebben om goed te zijn voor anderen. De Heere God wil graag dat wij bidden om zo’n wijs en gehoorzaam hart en dat we erop vertrouwen dat Hij in alle opzichten voor ons zal zorgen!

 

Doelstellingen

 

We willen dat de kinderen…

 

(leren/weten)

  • dat Salomo God wil dienen en beseft dat hij Gods hulp nodig heeft om een goede koning te kunnen zijn
  • dat Salomo niet vraagt om dingen voor zichzelf (rijkdom, macht, lang leven), maar om goed te zijn voor anderen in zijn taak als koning
  • wat het betekent om te bidden om een wijs hart: een hart dat luistert naar de Heere God, een hart dat Hem wil gehoorzamen en dat het goede voor anderen zoekt

 (begrijpen)

  • dat zij alles aan God mogen vragen, maar dat het vooral belangrijk is om te vragen om een wijs hart
  • dat ze Gods hulp mogen verwachten bij alles wat van hen gevraagd wordt en dat Hij er blij mee is als ze dat doen
  • dat wanneer ze God willen dienen ze erop mogen vertrouwen dat Hij in alles voor hen zal zorgen

(doen/toepassen)

  • ontdekken waarvoor zij in hun concrete leven wijsheid nodig hebben om te doen wat God wil en elke dag daarom vragen
  • een beroep doen op Godsbelofte dat Hij graag geeft wat ze nodig hebben
  • oefenen om niet alleen aan zichzelf te denken en God en de ander op het oog te hebben

 

Direct naar

Bestellen

Veelgestelde vragen

 

Delen maar!