Bid- en dankdagmappen


Introductie

De bid- en dankdagmappen van de HGJB staan vol met ideeën om samen met kinderen bid- en dankdag te vieren in de kerk, op school en thuis. Ieder jaar verschijnt er in januari een nieuwe biddagmap en in september een nieuwe dankdagmap. Met een abonnement op deze methode krijgt u beide mappen automatisch toegezonden. Klik in het menu rechts op 'Methode' voor meer informatie en prijzen. Hieronder leest u meer over de dankdagmap voor 2018.

 

Dankdagmap 2018 ‘Alles geef ik U!’

 

In september 2018 verschijnt de dankdagmap. Het centrale bijbelgedeelte is Markus 12:38-44. Dit gedeelte gaat over de gift van de weduwe. Ze geeft haar hele levensonderhoud weg. Jezus leert ons hiermee iets over dankbaarheid en vertrouwen. Het thema van de map is ‘Alles geef ik U!’ en het materiaal sluit inhoudelijk aan bij het jaarthema van de HGJB.

 

De themapsalm is Psalm 116: 1 en 10 en het themalied ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ (OTH 286).

 

Kernboodschap

Jezus leert Zijn discipelen in de tempel hoe Hij kijkt naar dat wat mensen geven. Bij wat de rijken aan geld in de offerkist werpen, lijkt wat de weduwe geeft niet veel voor te stellen. Maar wat in de ogen van mensen van weinig waarde is, is voor God veel. Hij kijkt naar het hart. De weduwe geeft alles wat ze heeft weg; daarmee geeft ze zichzelf en laat ze zien dat ze vertrouwt op God. Nog geen week na deze gebeurtenis blijkt Jezus Zelf degene te zijn die alles geeft, als Hij lijdt en sterft.

Omdat God ons alles geeft, mogen wij alles wat we zijn en hebben aan Hem teruggeven. Op dankdag is het goed om erbij stil te staan dat ‘geven’ een uiting is van dankbaarheid en vertrouwen. Ook al lijkt het klein en onbeduidend wat wij geven, Jezus schat het op waarde als het uit liefde wordt gedaan. Ook daar mogen we blij en dankbaar voor zijn!

 

Doelstellingen

We willen dat de kinderen…

 

(leren/weten)

  • dat wat de weduwe geeft in vergelijking met anderen heel weinig lijkt, maar dat het voor God juist méér is
  • dat de weduwe door haar hele ‘levensonderhoud’ vrijwillig weg te geven laat zien dat ze haar leven in Gods hand geeft

 (begrijpen)

  • dat het er niet om gaat hoeveel je geeft maar hoe je geeft, namelijk uit liefde, met je hart
  • dat God ons hart/onszelf/onze liefde vraagt
  • dat danken betekent dat je jezelf teruggeeft aan God, omdat Hij ons alles gegeven heeft

 (doen/toepassen)

  • God danken dat ook het kleine wat uit liefde gegeven wordt er voor Hem helemaal toe doet
  • ontdekken hoe ze zichzelf aan God kunnen geven (met alles wat bij hen hoort)
  • ontdekken hoe ze hun dankbaarheid en liefde kunnen uiten

 

Direct naar

Bestellen

Veelgestelde vragen

 

Delen maar!