Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Ledenraad

De leden van de HGJB worden vertegenwoordigd door een ledenraad.

De HGJB is voor mij een organisatie met hart voor jongeren, die jongeren en de gemeenteleden om hen heen kan helpen in geloofsgroei en geloofskennis.

Jan Erik Huls

Ik ben er van overtuigd dat de HGJB een belangrijke rol kan vervullen in de geloofskeuzes en geloofsgroei van jongeren

Andre Verweij

De HGJB is voor mij een organisatie die ons binnen de gemeente helpt om de jongeren te bereiken en daarnaast via de door de HGJB zelf georganiseerde activiteiten ook bijdraagt aan de geloofsvorming van jongeren. Als ik daarbij naar mijzelf kijk hebben de 4 keer dat ik de Kerstconferentie bezocht als deelnemer veel betekend voor mijn geloofsleven.

Erik Vonk

Jacco Driessen

De HGJB is voor mij een belangrijke organisatie, omdat zij het verlangen heeft om jongeren tot de Heere Jezus Christus te leiden. Het is voor mij eveneens belangrijk dat de HGJB daarbij in de Hervormd-Gereformeerde traditie staat.

Marcel van der Zwan

De HGJB is voor mij een organisatie die gemeente overstijgend bezig is om uit te vinden hoe je als gemeente het beste kinderen/jongeren kunt laten nadenken over hun persoonlijk geloof en hoe je hen daarin het beste kunt ondersteunen. En daardoor is de HGJB in wezen ook een ondersteuning voor christelijke opvoeders. En dus ook voor mij.

Nelleke Hegeman

De HGJB is voor mij een plek waar ik andere christelijke jongeren kan ontmoeten en waar God centraal staat.

Gerdine van den Boogert

De HGJB is voor mij vooral een organisatie die dingen regelt en organiseert, waarbij het doel  is om de jeugd dichter bij God te brengen. Hierbij wil ik jullie graag komen helpen.

Benjamin Beekman

De HGJB is voor mij een organisatie die zich inzet voor het koninkrijk van Jezus. Ik vind het belangrijk dat er een organisatie actief bezig is met het versterken van de geloofslevens van zoveel jongeren.

Corinne Goudriaan

VACATURE!

Iets voor jou? Mail naar de ledenraad.

De HGJB is voor mij een organisatie die zich inzet voor de christelijke jongeren hier in Nederland, om hen sturing te geven in hun leven.

Marjan Hennipman

Mathilde de Leeuw

De HGJB is voor mij een organisatie die leuke dingen organiseert waardoor je andere christelijke jongeren leert kennen.

Rik Timmerman

De HGJB is voor mij belangrijk en mooi, het is een prachtige manier om jongeren zoals ik bij elkaar te brengen met als doel God groot te maken en samen groeien in het geloof. Er ontstaan zo vriendschappen en banden met elkaar doordat je één ding gemeen hebt. En dat is geloof, daardoor heb je meteen een band met elkaar. Ik zie het als een soort van grote familie, allemaal broertjes en zusjes met één Papa die voor ons zorgt en ons dit geeft.

Roelof van Laar

De HGJB is voor mij de organisatie waar ik vrijwilligerswerk doe; maar ook de organisatie die jongeren uit de PKN voedt, bemoedigt en uitdaagt, om hun geloof te leven.

Casper den Besten

De HGJB is voor mij een plek waar geloof wordt uitgedragen op een ontspannen manier. Voor mij persoonlijk zijn de activiteiten van de HGJB altijd een oplaadpunt.

Hannedoor van Maanen

De HGJB is voor mij niet weg te denken in de Christelijke opvoeding van de jeugd binnen en buiten de kerk. Ik ben erg dankbaar voor die club.

Janneke den Hertog

De HGJB betekent voor mij een boost in het geloof, gezelligheid, andere christelijke jongeren ontmoeten en mooie herinneringen.

Mariet van Eck

De HGJB is voor mij een organisatie die gemeenten ondersteund in het ‘gemeente zijn’, door ze intern in de gemeente te helpen, maar juist ook ‘grensoverschrijdende’ activiteiten te organiseren.

Mart van Hoorn

De HGJB is voor mij een enthousiaste organisatie die kinderen, tieners en jongeren op weg wil helpen in geloven en een organisatie die kerken wil inspireren, ondersteunen en toerusten om samen kerk te zijn in deze wereld.

Willeke Heijkoop

De HGJB is voor mij een enthousiaste groep mensen die veel passie heeft voor de toekomstige generatie van de Kerk.

William den Boer

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

 

info@hgjb.nl

 

NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2019 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy