fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

HGJB-jaarthema 2021-2022

‘Geloven is doen!’

Een predikant die betrokken is op het werk van de HGJB, zei in een interview: ‘Ik hoor soms van jongeren dat het hen rust geeft als ze in de Bijbel lezen. Hoe mooi is dat! Maar tegelijkertijd denk ik: het komt ook aan op navolging.’ Er is méér dan “de Heere God is er, we vertrouwen Hem en dat geeft rust.” Het komt er ook op aan om het Woord van God concreet in jouw leven handen en voeten te geven. Soms ben ik bang dat we dat uit het oog verliezen.’ [1]

 

Na een seizoen waarin het jaarthema ‘Goed om te horen!’ was, is het daarom passend om vervolgens te benadrukken dat het niet bij horen kan blijven. Wat we vanuit Gods Woord horen, moet leiden tot doen! Het kan niet zo zijn dat we na een bijbellezing of een preek zeggen: ‘Nou, dat was goed om te horen’, om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Daarom hebben we als jaarthema voor 2021/2022 gekozen voor ‘Geloven is doen!’

 

Op de rots

Dat het nodig is om ook déze boodschap voor het voetlicht te brengen, blijkt op verschillende plaatsen in de Bijbel zelf. In Mattheüs 7:24-29 heeft de Heere Jezus het over ‘ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet’ én over ‘ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet’. Beide horen Zijn Woord, maar de ene brengt ze in de praktijk en de andere niet. De eerste vergelijkt Jezus ‘met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft’ en de tweede met ‘een dwaze man die zijn huis op zand gebouwd heeft.’ Met die dwaze bouwer loopt het slecht af: ‘zijn val was groot’ (vers 27).

 
Heel bekend is natuurlijk ook wat Jakobus in zijn brief hierover zegt. Hij lijkt daar de mogelijkheid te veronderstellen dat iemand heel orthodox is in wat hij gelooft, zonder dat dat iets uitwerkt in de praktijk. Het is geloof zonder werken, wat uiteindelijk helemaal geen geloof mag heten. ‘Geloof zonder de werken is dood’ (Jakobus 2:26). Want geloven is (ook) doen!

  Weerbarstig

  Maar ook hiervoor geldt: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De praktijk is vaak weerbarstig, zowel bij ouderen als bij jongeren.


  Bang voor doenergeloof
  – We zijn bang om al teveel accent te leggen op de praktijk van het geloof. Voor je het weet, wek je de indruk dat het alleen dáárom gaat, alsof we ook behouden kunnen worden zonder dat we geloven in het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Of we willen voorkomen dat ons geloven krampachtig wordt, omdat het lijkt af te hangen van wat we er zelf van maken.

  De omgeving werkt niet mee – Kinderen kunnen het al merken: als je in God gelooft en naar de kerk gaat, val je op. Dat geldt zeker als geloven bij jou thuis méér is dan in de Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Dan kan het zijn dat je ook in de praktijk anders bent dan andere kinderen. En dat is niet leuk!

  De praktijk schuurt te veel – Dat horen niet automatisch leidt tot doen, zal er ook mee te maken hebben dat het ‘doen’ van het geloof niet altijd prettig is. Het vraagt soms keuzes die pijn doen. Misschien moet je tegen de stroom in zwemmen, of ‘nee’ zeggen tegen dingen die je liever wél zou willen doen. Voor jongeren anno 2021 zijn dat mogelijkheden die allesbehalve denkbeeldig zijn. Het valt niet altijd mee om je geloof handen en voeten te geven.

  We snappen de Bijbel niet – Een reële belemmering kan zijn dat jongeren niet begrijpen hoe ze de Bijbel moeten toepassen. Het is een boek dat ontstaan is in een volslagen andere cultuur dan die waarin zij leven. Hoe pas je de Bijbel dan toe op actuele kwesties die destijds niet eens bestonden of er in ieder geval heel anders uitzagen? Zegt de Bijbel bijvoorbeeld wel iets over orgaandonatie? Moet je van de Bijbel nu echt eerst een papiertje bij de burgerlijke stand halen, voordat je gaat samenwonen?

  Uitgaven rond jaarthema

  Rond het jaarthema verschijnen verschillende uitgaven die hier gratis te downloaden zijn.

   

  • Basiskatern
   Hierin staat meer informatie over de hoofdlijnen van het jaarthema, onder andere de uitleg van Mattheüs 25:14-30.
  • Katern startweekend
   Dit katern staat vol met creatieve, actieve en bezinnende ideeën voor een startweekend of gemeentedag rond het jaarthema.
  • Programma startavond met leidinggevenden
   Hierin staat een instructie voor een startavond waarin jeugdleiders, mentoren en catecheten ontdekken hoe ze kinderen, tieners en jongeren kunnen inschakelen in de gemeente.
  • Katern startzondag
   Dit katern bestaat uit een exegese en preekschets over Mattheüs 25:14-32 en is bedoeld ter voorbereiding van de startzondag.
  • Jeugdwerkprogramma’s
   Ook voor de mappen HGJB-Kinderwerk, -Tienerwerk en -Jongerenwerk zal een programma verschijnen over het onderwerp ‘Geloven is doen!’ (in september toegestuurd aan de abonnees). In aansluiting op de programma’s zullen ook ons kinderblad Clik en jongerenblad Pit hier aandacht aan besteden.

  De katernen kun je hier gratis downloaden.

  Doen-kant

  Bovenstaande kanttekeningen moeten we serieus nemen. We mogen niet de indruk wekken dat het eigenlijk heel eenvoudig is, zo van: je moet het geloof gewoon in de praktijk brengen. Toch willen we het komende seizoen de doen-kant van het geloof op een positieve manier benadrukken.


  [1]  Ds. H.I. Methorst in Generator 36.

  Meerjarenbeleidsplan 2019-2023

  ‘Kom dichterbij!’

  In de komende seizoenen werken we elk seizoen een of meer beleidsthema’s van ons meerjarenbeleidsplan ‘Kom dichterbij!’ uit. Na een seizoen waarin het jaarthema ‘Goed om te horen!’ was, is het passend om vervolgens te benadrukken dat het niet bij horen kan blijven. Wat we vanuit Gods Woord horen, moet leiden tot doen! Daarom hebben we als jaarthema voor 2021/2022 gekozen voor ‘Geloven is doen!’

  Welkom bij de HGJB

  Prins Bernhardlaan 1

  3722 AE Bilthoven

  030 - 228 54 02

   

  ma t/m do: 9.00-16.30 uur

  vr: 9.00-13.00 uur  

   

  info@hgjb.nl

   

  Bekijk hier onze veelgestelde vragen

   

  NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

  NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

   

  RSIN 00.26.12.513

  KvK 40479532

  Blijf op de hoogte

  Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

  © 2022 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy