fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

HGJB-Jaarthema 2022-2023

‘Enthousiasme gezocht’

Wat hebben we er zin in! Na de zomer weer een gewoon kerkelijk seizoen ‘draaien’ – zonder corona! We zien ernaar uit, zeker ook met het oog op onze kinderen en jongeren. Eindelijk elkaar weer in de ogen kunnen kijken en ook fysiek de verbinding zoeken.

 

Toch is het niet vanzelfsprekend dat het ons lukt om de draad weer op te pakken. Wat heeft corona met de kerk en het jeugdwerk gedaan? Zal iedereen er weer zijn als we na de zomer niet meer te maken hebben met beperkende maatregelen? De signalen zijn niet onverdeeld positief.

 

Signalen

Al in september 2020 stelde de Volkskrant dat corona de leegloop uit de kerk met bijna tien jaar heeft versneld. Niet voor niets kwam het Amerikaanse blad Christianity Today in de zomer van 2021 met een artikel: ‘De pandemie mag dan naar haar einde lopen, de strijd van de kerk is nog maar net begonnen.’

 
Geluiden in het HGJB-achterland zijn geluk
kig niet zó alarmerend. Maar het is naïef om er zomaar van uit te gaan dat we de draad gewoon weer kunnen oppakken. Daarvoor zijn er ook bij ons te veel andere signalen. We noemen er een paar.

 

 • Uit een enquête gehouden onder HGJB-jongeren blijkt dat 52% van hen zich door de gevolgen van de coronacrisis niet betrokken voelde bij de kerk. Ze hadden geen contact met gemeenteleden, er waren weinig tot geen activiteiten en de kerkdienst was noodgedwongen online. Het is duidelijk dat hierin een forse inhaalslag gemaakt moet worden.
 • Gelukkig was 85% van de ondervraagde jongeren van plan om na de coronacrisis weer wekelijks naar de kerk te gaan, van wie 3% zelfs vaker dan voorheen. Dat is de overgrote meerderheid. Maar hoe zit het met de overige 15%? Van hen zei 12% te verwachten dat ze minder naar de kerk zouden gaan en 2% dat ze zouden afhaken. Je kunt zeggen dat dat percentage meevalt, maar het onderzoek is gedaan onder meer dan gemiddeld betrokken jongeren. Als 2% van deze groep al zegt te zullen afhaken…
 • De enquête laat verder zien dat het percentage jongeren dat (mogelijk) zoekt naar een andere gemeente, is gegroeid van 22% vóór corona naar 34% erna. 6% heeft al een andere kerk gevonden waarnaar ze zich zullen overschrijven.
 • We moeten hier bovendien noemen dat ook jongeren uit het achterland van de HGJB door corona last hebben (gehad) van neerslachtige gevoelens. Catecheten hebben daar signalen van afgegeven. Percentages zijn niet bekend, en evenmin of het gevolgen heeft voor de betrokkenheid van jongeren bij kerk en geloof. Maar duidelijk is wel dat ook hier aandacht voor moet zijn.

  Vurig van geest

   
  Kortom, het hoeft ons niet te verbazen als
  zal blijken dat corona ons enthousiasme bij kerk en geloof heeft bekoeld. Het uithoudingsvermogen is bij veel mensen danig op de proef gesteld. ‘Ik heb het er helemaal mee gehad’ en: ‘De rek is eruit’, kon je zelfs horen. Is ons geloof door deze beproeving gegroeid of heeft het schade geleden? De tijd zal het leren, maar we kunnen het maar beter niet rustig afwachten.


  In afhankelijkheid van God en Zijn Heilige Geest moeten we elkaar oproepen om er weer volop voor te gaan. We hebben nieuw enthousiasme nodig! Nog meer dan in 2019/2020, toen het HGJB-Jaarthema was ‘Kom, doe mee!’, moeten we het in 2022/2023 tegen elkaar zeggen: ‘Kom, doe weer mee!’ Niet louter in de zin van aanwezig zijn bij activiteiten, maar vooral ook qua innerlijke betrokkenheid. Er is 

  Uitgaven rond jaarthema

  Rond het jaarthema verschijnen verschillende uitgaven die hier gratis te downloaden zijn.

   

  • Basiskatern
   Hierin worden de hoofdlijnen van het jaarthema geschetst.
  • Katern startweekend
   Dit katern staat vol met creatieve, actieve en bezinnende ideeën voor een start- of gemeentedag rond het jaarthema.
  • Katern startzondag
   Dit katern bestaat uit een exegese en preekschets over Romeinen 12:9-21 en is bedoeld ter voorbereiding van de startzondag.
  • Katern startavond leidinggevenden
   Een inspirerend programma om het seizoen met leidinggevenden te beginnen.
  • Programma’s Kinder-, Tiener- en Jongerenwerk
   Ook bij de clubmethoden voor kinderen, tieners en jongeren verschijnt een programma over het onderwerp ‘Enthousiasme gezocht!’

  De katernen kun je hier gratis downloaden.

  ‘enthousiasme’ gezocht, dat is letterlijk dat je ‘in God’ bent (Grieks: en theou), dat je vol van Hem bent. Die volheid kunnen we niet manipuleren, maar Paulus zegt wel: ‘Wees vurig van geest’ (Rom. 12:11), of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het weergeeft: ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest’.


  Als jaarthema voor het seizoen 2022/2023
  heeft de HGJB daarom gekozen voor: ‘Enthousiasme gezocht!’ Uitgangspunt daarbij is Romeinen 12:9-20, met als kerntekst vers 11: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ In dit gedeelte komen we verschillende kernwoorden tegen die juist nú actueel zijn: eensgezindheid, volharding, hoop en liefde. Als we daarbij werkelijk ‘in God’ blijven of komen, mogen we daarop Zijn zegen verwachten.

  Welkom bij de HGJB

  Prins Bernhardlaan 1

  3722 AE Bilthoven

  030 - 228 54 02

   

  ma, di en do: 9.00-16.00 uur

  wo en vr: 9.00-13.00 uur

   

  info@hgjb.nl

   

  Bekijk hier onze veelgestelde vragen

   

  NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

  NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

   

  RSIN 00.26.12.513

  KvK 40479532

  Blijf op de hoogte

  Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

  © 2024 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy