fbpx
Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Algemene voorwaarden 

De aanmelder voor een activiteit, cursus, training of vakantie, verder te noemen activiteit, gaat middels deze aanmelding akkoord met de voorwaarden zoals gesteld door de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, hierna te noemen de HGJB.

Algemene voorwaarden bij deelname aan activiteiten, cursussen of trainingsavonden

 

Begripsbepaling

 • Aanmelder: hij of zij die zichzelf of een ander aanmeld voor een activiteit.
 • Deelnemer: hij of zij die deelneemt aan een activiteit.
 • Betaler: hij of zij op wiens naam de betaling wordt uitgevoerd ten bate van de deelnemer.

Statement

 • De HGJB spant zich maximaal in om een goede en inhoudelijke activiteit neer te zetten.
 • De HGJB wil op integere wijze omgaan met haar achterban en vooral met de jongeren, daarvoor heeft de HGJB een protocol rondom veilig jeugdwerk ontwikkeld. Dit protocol Veilig Jeugdwerk dient als uitgangspunt voor alle activiteiten van de HGJB.

Aanmeldingen

 • De aanmelder is contractpartij in dezen en is derhalve ook verantwoordelijk voor de betaling.
 • Na aanmelding toetst de HGJB of de deelnemer voldoet aan het leeftijdscriterium van de activiteit, cursus of training. De HGJB houdt zich het recht voorbehouden om aanmeldingen te annuleren wanneer deze niet voldoet aan het leeftijdscriterium met betrekking tot de activiteit.
 • Na aanmelding voor de rol van vrijwilliger (ook reisleiding, mentor, groepsleider) toetst de HGJB de deelnemer op geschiktheid als leidinggevende en zo nodig ook op de integriteit. Alle vrijwilligers worden geacht de HGJB-Gedragsregels te ondertekenen. Daarnaast worden alle vrijwilligers van meerdaagse activiteiten geacht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
 • Aanmelders onder de 18 jaar behoren toestemming te vragen aan de ouders en/of verzorgers om een aanmelding uit te voeren.

Deelnemer

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de eigendommen meegebracht naar een activiteit. De HGJB stelt derhalve niet aansprakelijk te zijn voor verlies of beschadiging van eigendom van de deelnemer.
 • Samen met de deelnemers willen wij als HGJB er een interessante, leerzame en leuke activiteit van maken. De deelnemer is gast bij een activiteit en behoort zich overeenkomstig te gedragen. De HGJB behoudt zich het recht voorbehouden om een deelnemer de toegang te ontzeggen wanneer deze zich niet houdt aan de huisregels van toepassing bij een activiteit. 
 • De outdoor-activiteiten tijdens HGJB-activiteiten worden georganiseerd door een gespecialiseerd team. Deelname aan deze activiteiten is voor risico van de deelnemer.

 

Betaler/betalingen

 • Betaling geschiedt middels iDEAL of automatisch incasso.
 • Betalingen dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Voor vragen met betrekking tot facturen kun je je wenden tot de HGJB.

Annulering

 • Annuleren is mogelijk, maar we kunnen je helaas geen geld teruggeven.
 • Uitzondering hierop is de annulering van meerdaagse activiteiten, zoals de HGJB-Kerstconferentie en het HGJB-Scholierenweekend. Daar krijg je wel geld terug, maar moeten we kosten in rekening brengen. Hieronder zie je hoeveel dat is.
  • bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek € 10,-;
  • bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28e dag voor aanvang van de activiteit: 25% van de prijs;
  • bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor aanvang van de activiteit: 50% van de prijs;
  • bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de dag voor aanvang van de activiteit: 75% van de prijs;
  • bij annulering op de dag van aanvang of later: de volle prijs.

Privacy

 • Alle gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verwerkt.
 • De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Uitzondering hierop is de HGJB-Kerstconferentie, daar worden je voor- en achternaam gedeeld met je huis- en groepsgenoten in de besloten KC-app.

Klachten en/of opmerkingen

 • Mocht je onverhoopt een klacht hebben of ons van feedback willen voorzien dan kun je ons een bericht sturen.

Welkom bij de HGJB

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

030 - 228 54 02

 

ma, di en do: 9.00-16.00 uur

wo en vr: 9.00-13.00 uur

 

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen

 

NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

KvK 40479532

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2024 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy