Open
je ogen!

Dit jaar hebben weer een mooi diaconaal project op de rol. We gaan met elkaar aan de slag rondom het thema ‘Open je ogen’. Bij dit thema zullen materialen worden ontwikkeld om in de gemeente te reflecteren op ons eigen kijken naar God, de ander en de wereld om ons heen. Op deze manier hopen we op een inspirerende en aanstekelijke manier met elkaar aan de slag te gaan. Voor de kerk in Egypte, maar ook samen met hen. We werken hierin nauw samen met de GZB. Download voor meer informatie het basiskatern. De preekschets voor de startzondag kunt u hier downloaden.

 

Data projectavonden

 

 

Ervaringen

Hoe gaat dit project in z'n werk?

Download hier het basiskatern

Wat wordt er met het geld gedaan?

Download hier het basiskatern