Waarom VBW van de HGJB?


Waarom VBW van de HGJB?

Wat is VBW?

Vakantie Bijbel Werk (kortweg VBW), is een feestelijke ‘actie' voor rand- en buitenkerkelijke kinderen van een paar dagen die tijdens een van de schoolvakanties vanuit kerkelijke gemeenten wordt georganiseerd.

 

Waarom VBW?

De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met de Drie-enige God door het Evangelie te vertellen van redding en genade door de Here Jezus.

 

Onze missie

Bekend is het beeld van de rugzak, die een kind draagt. Langzamerhand wordt deze gevuld met allerlei ervaringen (de hang naar ervaring is immers groot). Vanaf ongeveer het 12e levensjaar wordt de rugzak stukje bij beetje uitgepakt, waarbij met behulp van keuringscriteria als nut en ‘een positief gevoel’ de zaken worden uitgeselecteerd. De positieve zaken gaan terug in de zak en worden gaandeweg verder onderzocht op inpasbaarheid in het leven.

Ons verlangen is kinderen in aanraking te brengen met Jezus Christus, zodat de rugzak wordt gevuld met het Evangelie van de Redder van de wereld en dat dit stevig verankerd raakt in de rugzak. Dit alles in het verlangen dat er een nieuwe generatie in Nederland opstaat die de weg naar Jezus vindt en Hem gaat volgen.

 

Doelgroep

Kinderen van 4-11 jaar die niet vertrouwd zijn met de Bijbel en de boodschap van Gods liefde in Jezus Christus.

 

VBW-materiaal

Speciaal voor dit missionaire kinderwerk in de gemeente geven we als HGJB jaarlijks een VBW-map uit. De map bevat vier programma’s rond een thema. In elk programma vind je een bijbelverhaal, een sketch, poppenkastverhaal, bijbelstudievragen voor kinderen, en veel spel- en knutselideeën. Daarnaast bieden we een groot spel, leuke tips, en geven we uitgebreide ideeën voor een afsluitende kerkdienst: een kinderpreek en een werkblad voor in de dienst.

 

De uitgangspunten die we hanteren voor dit materiaal zijn:

 

Uitgangspunt 1: Leefwereld kind

We gaan uit van de leefwereld van het kind. We starten bij zijn vragen, vreugden en verdriet. Vanuit die wereld zoeken we de aansluiting met de boodschap van de Bijbel.

 

De leefwereld van het kind van nu kind wordt o.a. gekenmerkt door veel:

-          keuzemogelijkheden (zapgedrag)

-          (visuele) prikkels (internet, tv, stripboeken)

-          ervaring (beleven, spanning, uitdaging)

-          materiële luxe (‘alles kan en mag’)

-          mondigheid (ouders moeten onderhandelingsbekwaam zijn)

 

De geloofswereld van nu wordt gekenmerkt door:

-          het zelf mogen weten wat en of het gelooft

-          het willen ervaren van God

-          het willen hebben van een geloof ‘dat werkt’

-          het bouwen en samenstellen van een eigen geloof

 

Er is echter een grote kloof: het Evangelie is ‘een dwaasheid’, christelijke vormen (bidden, geloofsliederen) werken vervreemdend, het christelijk geloof is een randverschijnsel geworden en christelijke normen en waarden zijn niet meer vanzelfsprekend.

 

Voor het optimaal in het hart van kinderen kunnen raken, is dan ook een aantal dingen fundamenteel, dat we terug laten komen in de VBW-map:

  1. het leggen van liefdevolle relaties door medewerkers die een persoonlijke band met Jezus Christus hebben > toerusting VBW-dagen
  2. het initiëren van relationeel gerichte ontmoetingen en het delen van geloofservaringen en getuigenissen > Knabbel & Babbel-groepjes
  3. het organiseren van ervaringsgerichte activiteiten > knutselen, samenwerken
  4. taalgebruik dat het kind kan begrijpen, zodat het Evangelie op een voor het kind heldere manier kan worden uitgelegd
  5. niet alleen het overdragen van kennis, maar bovenal het de kinderen leren toepassen van de boodschap van Jezus’ liefde voor hun eigen leven > Bijbelverhalen, Knabbel & Babbel-groepjes, Opstapjes en Afstapjes
  6. visuele uitdaging > sketches, poppenspel, Toneel Totaal Pakket


Uitgangspunt 2: Ontmoeting en relatie

Het gaat in eerste instantie niet zozeer om de activiteiten op zich. Activiteiten zijn een middel om de missie gestalte te geven. Belangrijk is het creëren van rust, geborgenheid, respect en liefde, waardoor een emotioneel tekort, dat veel kinderen hebben, gevuld wordt met de liefde van Christus door de medewerkers heen. Kinderen gedijen in een sfeer van warmte en aandacht. Dit kan door spel en ontspanning.

 

Uitgangspunt 3: Voor alle gemeenten

Het gaat in de VBW-map niet om één concept. Wij bieden een schat aan ideeën, en stippelen niet een algemene route uit. Elke gemeente bepaalt haar eigen koers: waar willen we heen en wat willen we? Als zij dat helder heeft, zijn er verschillende routes mogelijk. Een bestemming kan immers vaak op verschillende manieren worden bereikt.

 

De VBW is slechts een korte impuls om kinderen kennis te laten maken met de God van de Bijbel. De VBW heeft daarom een doorverwijsfunctie naar andere mogelijkheden (clubs, kinderdiensten, etc.) het hele jaar door om kinderen in contact te laten blijven met christen en de boodschap van de Bijbel. 

Delen maar!