Voorleven


Introductie

Voorleven - In gesprek over de doop

Je staat aan het begin van een nieuwe fase in je leven. Er is jullie door God een kind toevertrouwd.
Je kunt volop genieten van de eerste lachjes, de eerste woordjes en straks de eerste
stapjes. Je kind is volledig afhankelijk van jou, van jullie als ouder(s). Het nieuwe leven brengt
verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om voor je kind te zorgen, je
kind te laten groeien, te laten kennismaken met de wereld om jullie heen, je kind te laten
delen in het leven met God.

Kinderen leren het meest door jou na te doen. Ze brabbelen de klanken na die ze om zich
heen horen. Ze doen de gebaren na die ze jou zien doen. Dat is misschien wel de kern van
opvoeden: het leven voordoen. Zo gaat het ook met geloven. Je kunt het je kinderen voordoen,
voorleven. En het mooie is dat wat je je kind meegeeft niet alleen voor een poosje is, maar voor zijn hele leven.
Dat begint al bij de doop!

Delen maar!