Van Generatie op Generatie


Introductie

  • Wat belooft God nu precies bij de doop?
  • Wat zegt de Bijbel over het verbond?
  • Wat is jullie motivatie om je kind te laten dopen?
  • Hoe leg je de doop uit aan je kind(eren)?

Over deze en andere vragen gaat het in doopcatechese. De HGJB biedt daarvoor het materiaal Van generatie op generatie.

 

Bij de doop geeft God bijzondere beloften mee. Beloften waar een kind zijn/haar leven lang mee vooruit kan. Toch is het voor veel doopouders nog een hele klus om de inhoud van de doopbeloften uit te leggen.

 

Door doopcatechese te organiseren, helpt u doopouders op weg bij het begrijpen en uitleggen (aan hun kinderen) van de betekenis van de doop.

Delen maar!