Algemene voorwaarden


Cursussen

Cursussen

 

Aanmelding, inschrijving en facturatie

 • De aanmelding gaat bij voorkeur door inzending van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier via de site van de HGJB, of anders per telefoon.
 • Definitieve inschrijving vindt plaats na bevestiging per e-mail van de aanmelding door de HGJB.
 • Belangrijke informatie en eventuele voorbereidende opdrachten worden je ongeveer zeven werkdagen voor het begin van de cursus door de HGJB toegestuurd.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 • Na het 1e cursusmoment wordt de factuur naar het opgegeven factuuradres gestuurd.
 • De factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst voldaan te zijn


Annulering

 • Annulering of vermindering van het aantal ingeschreven deelnemers per contactpersoon van de cursus moet altijd schriftelijk doorgegeven worden. Je kunt daarvoor een e-mail sturen.
 • Je kunt tot 14 kalenderdagen voor de cursus gratis annuleren.
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering tijdens de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. Uitstel van deelname
 • Een verzoek om de cursus op een latere datum te volgen, moet altijd schriftelijk aangevraagd worden. Je kunt daarvoor een e-mail sturen.


Vervanging

 

Je kunt (voor het begin van de cursus) kosteloos een vervanger opgeven voor de cursus. Dit moet schriftelijk gebeuren. Je kunt hiervoor een e-mail sturen.

 

Niet doorgaan van de cursus

 • De HGJB zal alles in het werk stellen om de cursussen doorgang te laten vinden.
 • Indien om reden van te weinig deelname, ziekte van cursusleiders of overmacht de cursus toch onverhoopt niet door kan gaan, is de HGJB gerechtigd de cursus te verschuiven naar een andere datum of de cursus te annuleren.
 • In geval van verschuiven van de cursus naar een andere datum ben je niet langer gebonden aan de hier geformuleerde voorwaarden. Je dient (per omgaande) kenbaar te maken aan de HGJB of je wel of niet zult deelnemen aan de cursus. Je kunt daarvoor een e-mail sturen.

 

Delen maar!