Opvoedingsbron


Digitaal magazine

Digitaal magazine

Opvoedingsbron

Ieder jaar ontwikkelt de HGJB in samenwerking met drie andere bonden (zie Werkgroep Educatief Beraad) een digitaal magazine, Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding.

 

Inhoud

In Opvoedingsbron vindt u diverse onderdelen die zijn uitgewerkt rondom een thema:

  • Een pedagogisch artikel - voor ouders en andere opvoeders
  • Een bijbelstudie - voor verenigingen en (opvoedings)kringen
  • Zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel - voor gezinnen
  • Ervaringen en tips van andere ouders
  • Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente

 

Download

Klik op onderstaande link om Opvoedingsbron gratis te downloaden.

 

Alle uitgaven zijn als gedrukt exemplaar voor €1,00 te bestellen via de website van de Hervormde Vrouwenbond: www.hervormdevrouwenbond.nl

 

Evaluatie

Om Opvoedingsbron aan te scherpen en nog beter toepasbaar te maken voor de lezers, houden wij een evaluatie onder de gebruikers.

Wilt u de vragenlijst in de link invullen? Dit kost slechts een paar minuten. Hartelijk dank!

 

Werkgroep Educatief Beraad (WEB)

Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond.

Doel van het WEB is de geloofsopvoeding in de gezinnen vanuit de kerkelijke gemeenten te verstevigen. 

Het WEB reikt daarom ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden. Met ingang van 2015 hoort bij dit artikel ook een digitaal magazine: Opvoedingsbron. Dit magazine komt jaarlijks uit in het voorjaar.

Delen maar!