Gezin


Geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding

Geloven leer je thuis. Het gezin heeft de meeste impact op de geloofsontwikkeling van kinderen. Wat kinderen thuis meekrijgen - en hóe dat gebeurt -  heeft grote invloed op de rest van hun leven.

 

Ouders spelen dus een cruciale rol. Daarom verlangen veel kerken er ook naar om de ouders en gezinnen te ondersteunen in hun taak. Maar hoe kun je dat doen?
Er is veel mogelijk, want één ding werkt maar voor een bepaalde groep ouders. Kijk hier eens rustig rond wat de mogelijkheden zijn of neem contact op voor advies: 030-228 54 02 of via e-mail

 

Voorleven - in gesprek over opvoeden en geloven

Unieke serie boekjes voor ouders die de (geloofs)opvoeding serieus nemen. Ontwikkeld samen met ouders. Lees meer over Voorleven.

 

Voor groepen ouders

 Voorleven - NIEUW gespreksmateriaal voor groepen ouders (kringen, moedergroepen, etc)

› Thema-avond geloofsopvoeding - interactief en keuze uit diverse onderwerpen

Basiscursus geloofsopvoeding - drie avonden voor ouders van kinderen tot 12 jaar

› Hart voor huwelijk - waarmee je als gemeente zelf een soort apk voor het huwelijk kan organiseren

 

Voor ouders thuis 

› Opvoedingsbron - jaarlijks digitaal magazine

 

Andere doelgroepen & nieuwe manieren

Een deel van de ouders die je als kerk zou willen ondersteunen, komt niet af op de standaard gemeenteavonden. Zij raken niet geïnspireerd door lezingen en praatgroepen. Er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld een gemeentedag gebruiken om het geloofsgesprek te stimuleren. De ervaring die ouders daarmee opdoen, stelt hen in staat om ook in hun gezin op een persoonlijke manier over geloven te praten. Meer weten? Neem contact met ons op.

Delen maar!