Verklaring omtrent Gedrag


Verklaring omtrent Gedrag

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

 

Gratis VOG voor jeugdwerkvrijwilligers gemeenten
Onder bepaalde voorwaarden is het voor gemeenten van de Protestantse Kerk mogelijk voor hun jeugdwerkvrijwilligers gratis VOG's aan te vragen. Je moet daarvoor een beleid hebben geformuleerd op welke manier je zorgt voor een veilige omgeving voor jullie kinderen en jongeren. Dit beleid moet op de website van je gemeente beschikbaar zijn. In dat beleid moet zijn opgenomen dat er een of meer vertrouwenspersonen zijn, dat de vrijwilligers na een selectieprocedure worden toegelaten en dat ze de gedragscode van jullie gemeente hebben ondertekend. Een voorbeeld vind je hier.

 

Meer informatie voor het opstellen en de inhoud van dit beleid en Veilig Jeugdwerk vind je hier.


Op de website gratisvog.nl lees je meer over de VOG en het in aanmerking komen voor een gratis VOG.

Delen maar!