Verklaring omtrent Gedrag


Verklaring omtrent Gedrag

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

 

Gratis VOG
Onder bepaalde voorwaarden is het voor vrijwilligersorganisaties die werken met kinderen en jongeren mogelijk om een gratis digitale VOG aan te vragen. De organisatie moet dan onder andere kunnen aantonen een preventief beleid te voeren ten aanzien van seksueel misbruik en moet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Kerkgenootschappen beschikken alleen op het niveau van hun koepels over een centrale KvK-registratie. Bij wijze van pilot kunnen parochies van de Rooms-Katholieke kerk al vanaf 2015 zich via het centrale KvK-nummer aansluiten en zo een gratis VOG aanvragen. Zelfstandige onderdelen van andere kerkgenootschappen zoals gemeenten en parochies die geen individuele KvK-inschrijving hebben kunnen niet meedoen aan de pilot.

Ontwikkelingen gratis VOG

Ook voor gemeenten van de Protestantse Kerk is het daardoor nog niet mogelijk om een gratis VOG aan te vragen. Op dit moment worden de systemen gereed gemaakt om de gratis VOG ook aan kerkelijk vrijwilligers te kunnen verstrekken. Dit gebeurt via RSIN-nummers. Het is niet bekend wanneer dit gerealiseerd zal zijn. 

 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn lees je er meer over op deze pagina. Op de website gratisvog.nl lees je meer over de VOG en het in aanmerking komen voor een gratis VOG.

Delen maar!