Stappenplan


Stappenplan

Voor de ene gemeente lijkt het een enorm onderwerp, terwijl een andere gemeente er al een tijdje mee bezig. Hoe voorkom je seksueel ongewenst gedrag en seksueel misbruik in je kerk?

 

Om je op weg te helpen, heeft In Veilige Handen een stappenplan gemaakt. Je kunt 'instappen' op het onderwerp waarmee jouw gemeente al bezig is. Bij elke stap krijg je tips en kun je handige materialen downloaden. Je zult zien dat het minder ingewikkeld en minder werk is dan je misschien denkt. Ga naar het volledige stappenplan van In Veilige Handen inclusief bijbehorende downloads

 

Lees onderstaand de stappen uit het stappenplan van In Veilige Handen met extra informatie aangepast aan de context van de kerkelijke gemeente. 

  • Stap 1: Ongewenst gedrag bespreekbaar maken
  • Stap 2: Vrijwilligers werven en bewustwordein
  • Stap 3: Risico’s in kaart en preventie regelen
  • Stap 4: Meldprotocol en contactpersoon
  • Stap 5: Tuchtrecht en registratielijst


Stap 1 Ongewenst gedrag bespreekbaar maken 

Het is belangrijk dat gemeenteleden die zich inzetten voor het jeugdwerk begrijpen dat kinderen en jongeren kwetsbaar zijn. Door in de gemeente te gaan praten over ongewenst seksueel gedrag kun je er al voor zorgen dat het veiliger wordt. Lees meer >>

Downloads:


Stap 2 Vrijwilligers werven en bewustwording 

Veiligheid in je gemeente begint al met het kiezen van goede vrijwilligers. Als je vrijwilligers werft, wees dan kritisch tijdens het kennismakingsgesprek. Vrijwilligers vinden is niet makkelijk. Je bent vaak al blij als je iemand gevonden hebt die zich in wil zetten. Toch is het van groot belang dat je zorgvuldig blijft in het aanstellen van vrijwilligers. Beter iemand afwijzen als je twijfelt, dan het risico lopen dat het misgaat. Wees duidelijk over je verwachtingen, ook naar bestaande vrijwilligers. Zorg dat iedereen de gedragscode tekent. En vraag altijd naar een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)Lees meer>>

 

Stap 3 Risico’s in kaart en preventie regelen 
Het is belangrijk om te weten waar kinderen of jongeren risico's lopen in jouw gemeente. Zijn ze soms alleen met een vrijwilliger? En waar is dat dan? Wanneer kan dat gebeuren? Als je dat weet, kun je aan de slag met preventie en kun je voorkomen dat er risicovolle situaties ontstaan. Lees meer>>

Stap 4 Meldprotocol en contactpersoon 

Met een meldprotocol zet je precies op een rij wat er moet gebeuren als het mis gaat. Door dit vooraf te doen voorkom je misverstanden en verwarring. In de Protestantse Kerk is er een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Het protocol start als volgt: "U bent ambtsdrager en hoort van mogelijk misbruik. Wat moet u doen?" Het protocol is opgezet als een belastingformulier. Degene die van mogelijk misbruik heeft gehoord, volgt stapsgewijs een route die afhankelijk van de situatie leidt naar verschillende handelingsadviezen. 
Onder de knop ‘Als het misgaat’ vind je dit protocol en aanvullende informatie. 

Met een vertrouwenscontactpersoon heb je iemand in de gemeente waar iedereen met vragen of twijfels terecht kan. Ook ouders en de kinderen en jongeren zelf. Als je een vertrouwenscontactpersoon hebt, maak je duidelijk dat je veiligheid in jouw gemeente serieus neemt. Lees meer>>

Stap 5 Tuchtrecht en registratielijst
Op de website van In Veilige Handen vind je informatie over hoe je tuchtrecht kunt opzetten in je organisatie. Binnen de Protestantse Kerk is dit tuchtrecht al aanwezig. Meer informatie hierover vind je hier:


Daarnaast wordt er binnen de Protestantse Kerk aandacht besteed aan mogelijke deelname aan een registratielijst. Deze registratielijst is bedoeld om te controleren of iemand al eens in een andere kerk of vrijwilligersorganisatie in de fout is gegaan. Lees meer informatie over deze registratielijst (zie 5b) >>

Delen maar!