Als het misgaat


Als het misgaat

Wat doe je als je te horen hebt gekregen dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden in jouw jeugdwerk? Of je hebt een vermoeden dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden?

Neem altijd eerst contact op met de politie. Schakel ook SMPR (Meldpunt Seksueel Misbruik in de kerk) in. SMPR kan advies geven aan ambtsdragers of gemeenteleden die hebben ontdekt dat seksueel misbruik in de gemeente heeft plaatsgevonden en helpen je dit op de juiste manier aan te pakken.

Protocol en extra informatie
In de Protestantse Kerk is er een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties'. Het protocol start als volgt: "U bent ambtsdrager en hoort van mogelijk misbruik. Wat moet u doen?" Het protocol is opgezet als een belastingformulier. Degene die van mogelijk misbruik heeft gehoord, volgt stapsgewijs een route die afhankelijk van de situatie leidt naar verschillende handelingsadviezen. Daarnaast vind je hieronder nog meer informatie die je richtlijnen biedt bij hoe te handelen als je weet of vermoedt dat er sprake is van seksueel misbruik in jouw jeugdwerk.

Downloads:

Delen maar!