Veilig Jeugdwerk


Veilig Jeugdwerk

Je moet er niet aan denken: seksueel misbruik in je jeugdwerk. De wereld staat ineens op zijn kop. Misbruik van kinderen en jongeren raakt onze diepste emoties en geven een gevoel van onmacht. Het liefste denken we er niet te veel over na.

 

Je moet er wél aan denken
We willen allemaal prettig en veilig jeugdwerk. En we hebben het beste met de kinderen voor. Toch helpt het dan juist wél om na te denken over de veiligheid in jouw jeugdwerk. Waar je geen woorden voor hebt, is ook lastig om te zien en te herkennen.

Project Veilig Jeugdwerk
Veilig jeugdwerk vraagt om gesprek, bezinning en soms maatregelen. Het project Veilig Jeugdwerk is er om gemeenten te helpen bij het zetten van stappen om een veilige gemeente te behouden. Het is erop gericht om kerkelijke gemeenten te helpen om goed te zorgen voor de kinderen en jongeren die hen zijn toevertrouwd. Hiervoor ontsluit en biedt Veilig Jeugdwerk informatie waarmee kerkenraden, samen met de gemeente, aan de slag kunnen om seksuele veiligheid te bespreken en om beleid te maken op dit terrein. 

 

Veilig Jeugdwerk maakt gebruik van het project In Veilige Handen. Via een stappenplan ondersteunt In Veilige Handen vrijwilligersorganisaties die zich richten op kinderen en/of jongeren en beleid willen maken op het gebied van seksuele veiligheid. Veilig Jeugdwerk gaat uit van dit stappenplan en geeft waar nodig of wenselijk extra informatie gericht op de kerkelijke setting. Het gaat om vijf stappen die helpen te voorkomen dat er iets verkeerd gaat in de gemeente.

Werken aan veilig jeugdwerk is belangrijk. Maak er daarom werk van! Het is goed om er de tijd voor te nemen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Zo nodig kun je ondersteuning vragen om jullie doelen te realiseren. 

Vragen? 

Mail naar info@hgjb.nl.

Lees ook het artikel in Generator 18 (januari 2015) over dit onderwerp met reacties van enkele gemeenten... 

Delen maar!