Plaatselijk jeugdwerker


Vakman voor het jeugdwerk

Vakman voor het jeugdwerk

Een jeugdwerker versterkt het jeugdwerk, zodat meer jongeren met het Evangelie in aanraking kunnen komen. Jeugdwerkers weten hoe je verschillende jongeren moet aanspreken, hoe je met hen de verdieping kunt zoeken en hoe het tot werkelijke geloofsgesprekken kan komen. Zij leven ervoor om de jongere generaties te helpen de liefde van onze Heer Jezus Christus te ontdekken. 

 

We doen wel jeugdwerk, maar vragen ons af of het wel voldoende impact heeft. Omdat we zelf de kennis en ervaring niet in huis hebben, hebben we een professionele jeugdwerker aangesteld.

 

Professioneel jeugdwerker

Een jeugdwerker kan op allerlei terreinen ingezet worden. Afhankelijk van wat nodig is. Hij kan jeugdleiders en mentoren coachen en trainen; ouders en gezinnen ondersteunen in de geloofsopvoeding; beleid uitstippelen. Of hij organiseert een jeugdclub, geeft catechese of draait een Open jeugdwerk. Of hij zet een vorm van jeugdpastoraat op. Of ...

Professionele jeugdwerkers zijn op verschillende manieren 'inzetbaar'. Van een kleine projectmatige inzet tot een structurele inzet over meerdere jaren.

 

Zie wat onze jeugdwerkers doen

Benieuwd wat een jeugdwerker kan betekenen? Of hoe zijn werk eruit ziet? Bekijk de profielen van onze jeugdwerkers.

 

Wat HGJB kan betekenen

HGJB kan op de volgende manieren helpen:

  • HGJB-jeugdwerker: een jeugdwerker die werkt in jullie gemeente, maar die in dienst is bij HGJB-PKN. Persoonlijke en inhoudelijke begeleiding is daarmee allemaal geregeld. De gemeente heeft geen zorgen over werkgeverschap. En de begeleiding van een jeugdwerkadviseur van zowel jeugdwerker als gemeente is inclusief.
  • Begeleiding van jeugdwerkers: inhoudelijke en persoonlijke begeleiding en coaching voor jeugdwerkers die direct in dienst zijn bij een gemeente.
  • Werving & selectie: hulp bij het opstellen van profiel en werkplan, werving en selectie, voor gemeenten die zelf een jeugdwerker in dienst willen nemen. 
  • Advies: bij het maken van plannen voor het jeugdwerk en bepalen wat een jeugdwerker precies moet gaan doen.

 

Meer informatie en contact

Neem contact op voor de mogelijkheden: E info@hgjb.nl of T 030-228 54 02 of verdiep je via www.jeugdwerker.org

 

We verlangen ernaar om de jongeren beter te kunnen begeleiden in hun geestelijke ontwikkeling. Daarvoor willen we jeugdleiders en mentoren toerusten en coachen. En we willen met een kleine groep mensen jongeren opzoeken die los-vast meedoen. We wilden dit goed doen, want het gaat wel om mensenlevens. Dus hebben we een jeugdwerker aangetrokken.

Delen maar!