Buddy's voor jongeren


Buddy's als vorm van jeugdpastoraat

Buddy's als vorm van jeugdpastoraat

HELP MEE: Onderzoek buddysystemen in gemeenten

Heeft uw gemeente voldoende impact op jongeren? Helpen de catechese, het jeugdwerk en de kerkdiensten de jongeren om de geheimen van het geloof te ontdekken? Of haken er van lieverlee toch ook jongeren af van het geloof, en van de kerk?

 

Het geloofsonderwijs aan jongeren en de inwijding van jongeren in het geloof is een complexe zaak, waarbij meerdere factoren een rol spelen. Eén van de belangrijkste factoren is dat jongeren iemand hebben waarbij ze terecht kunnen met hun (levens)vragen. Als zij in een vertrouwde en veilige omgeving in gesprek kunnen met een gelovige, dan blijkt vaak dat jongeren echt hun vragen hebben. Ook degenen die op het eerste oog onverschillig lijken.

 

Wij geloven erin dat de kerkelijke gemeente geroepen is om voor jongeren zo’n plek te zijn. Een plek waar jongeren als het ware een buddy in het geloof kunnen vinden. We zijn benieuwd hoe hier in uw gemeente vorm aan wordt gegeven.

 

Omdat de HGJB kerkelijke gemeenten heel graag helpt bij het jeugdwerk, doen we onderzoek naar hoe gemeenten jongeren aan ouderen koppelen. Dat kan namelijk op verschillende manieren. We zijn benieuwd wat goed werkt en waarom. Daarom zouden we het fantastisch vinden als u ons wilt helpen met ons onderzoek, door de volgende enquête in te vullen!

 

 

Steeds meer gemeenten besluiten een vorm van een buddy-systeem op te zetten. Zij willen jongeren helpen de Weg* te vinden voor hun leven. Ze verlangen ernaar om meer van betekenis te kunnen zijn voor jongeren en hun geloof.

 

De bedoeling is dat elke jongere een aantal pastorale gesprekken voert met een buddy of jeugdpastor. Op z'n minst rond belangrijke momenten in zijn leven. Denk aan de overgang van lagere school naar middelbare school, aan het kiezen van een opleidingsprofiel, aan ziekte of overlijden in de nabije kring, en dergelijke.

 

#error

Maar bezint eer ge begint. Vaak wordt namelijk een apart team van buddies of jeugdpastors opgezet, naast het bestaande jeugdwerk en de catechese. Dat betekent altijd dat de druk op de beschikbare vrijwilligers fors wordt opgevoerd. Als het al lukt om voldoende buddies te vinden, dan merkt het jeugdwerk en de catechese meestal vrij snel dat het veel moeilijker wordt om voldoende geschikte nieuwe mensen te vinden.

 

Duurzame vorm

De vraag is dan ook: hoe zorg je voor voldoende en goede pastorale zorg voor jongeren met de beperkte beschikbare menskracht? De oplossing ligt in het integreren van de pastorale taak met andere taken. Voor verreweg de meeste kerken betekent dat het integreren van pastoraat in het jeugdwerk en de catechese. De jeugdleider, de catecheet en de mentor als buddy dus. Op die manier heb je niet méér mensen nodig voor het jeugdpastoraat. Naast de pragmatische vraag naar voldoende mensen, zijn er ook enkele meer inhoudelijke argumenten.

Lees meer in dit artikel.

 

HGJB kijkt in veel keukens mee en kan jullie daarom goed van dienst zijn. Zowel met methoden voor catechese en jeugdwerk die ruimte geven aan jeugdpastoraat, als met training van buddies en jeugdpastors, als met advies en mankracht. Voor meer info: info AT hgjb DOT nl of 030-2285402

 

*christenen worden immers ook wel 'mensen van de Weg' genoemd. Vgl. Lk 20:21, Joh 14:4-6, Hand 18:25-26, 19:23, 24:22.

Delen maar!