Toerusting en advies


Toerusting en advies

 

Startavond jeugddiaconaat

 

De HGJB biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld met de jeugddiaken en anderen na te denken over de opzet en organisatie van het jeugddiaconaat in de eigen gemeente. De Totaalbox Jeugddiaconaat is daarvoor de basis. Kijk voor meer informatie bij Materialen.

Delen maar!