Jaarthema 2016-2017


Jaarthema 2016-2017

 

Je kunt over de christelijke gemeente veel mooie dingen zeggen. Maar belangrijker is dat we in de gemeente samen mooie dingen doen. Met die gedachte in ons achterhoofd hebben we voor het huidige seizoen gekozen voor het jaarthema ‘Samen bij Eén’. 

 

Met het jaarthema ‘Samen bij Eén’ willen we erbij stilstaan dat de gemeente bij uitstek de plek is waar jongeren mogen drinken bij de Bron van leven. In ons beleidsplan ‘Bron van leven’ denken we dan aan de gemeente ‘als een gemeenschap waar ouderen biddend gelovig om jongeren heen staan, om voor hen levende voorbeelden van leven in afhankelijkheid en navolging te zijn’. De ontmoeting van de generaties – jong en oud(er) – staat dan ook centraal. Laten we vooral samen bidden, samen zijn en samen bijbellezen. 

 

Verschillende materialen

Start van het seizoen

Rond het jaarthema verschenen of verschijnen verschillende materialen, waarvan een aantal hieronder gedownload kunnen worden. Om te beginnen die rond de start van het seizoen.

 • In het Basiskatern 'Samen bij Eén' staat algemene informatie over het jaarthema.
 • Het Katern Startweekend biedt verschillende werkvormen over het jaarthema en een bijbelstudie over Exodus 17:8-16 (Mozes bidt, letterlijk ondersteund door Aäron en Hur, voor de strijdkrachten van Jozua).
 • Het Katern Startzondag is een preekschets bij Exodus 17:8-16).
 • Om een avond met leidinggevenden te kunnen houden, is een Programma 'Sta op' (handout) beschikbaar. Dat gaat over 'het strijdende gebed voor het jeugdwerk', aan de hand van Richteren 4 en 5.
 • Download hier de Handleiding Programma 'Sta op!'.
 • Voor algemeen gebruik is het logo 'Samen bij Eén' beschikbaar, als pdf en in Word.

Samen bidden

Op avonden voor leidinggevenden lieten we kiezen uit zes stellingen: als je een inleiding over het gebed moest houden, welke stelling zou je dan kiezen? Opvallend was dat zo goed als nooit iemand koos voor de stelling: ‘Gebed moet ondersteund en georganiseerd worden.‘ Maar draaide je de stelling om – ‘Gebed hoeft niet ondersteund en georganiseerd te worden, want dat gaat vanzelf wel’ – dan stemde niemand daarmee in. Ergens vinden we dus dat het gebed wel degelijk ondersteund en misschien ook wel georganiseerd moet worden. De HGJB heeft daarvoor verschillende materialen ontwikkeld.

 • Een programma voor een intergeneratieve gemeenteavond over ‘Wil je voor me bidden?’, met de bijbehorende handout.
 • Een programma voor zowel HGJB-Tienerwerk als –Jongerenwerk over hetzelfde thema (te bestellen via info AT hgjb DOT nl à € 5,-).
 • Verwijzing naar WakeUp Deborah, een gebedsbeweging die ouderen in de gemeente aanspoort om te bidden voor kinderen en jongeren. De manier die ze daarvoor aanreikt, is dat ouderen als het ware een jongere ‘adopteren’ om voor hem/haar concreet te bidden. Er is hierover al een instructie-avond gehouden, maar gemeenten die hierover alsnog meer informatie willen, kunnen zelf contact opnemen met WakeUp Deborah. Zie voor meer informatie de button in het menu hiernaast.

Samen zijn

Verschillende generaties kunnen vooroordelen hebben over elkaar. Ouderen denken misschien dat tieners en jongeren alleen maar Opwekkingsliederen willen zingen. En jongeren kunnen over ouderen denken dat zij altijd alles bij het oude willen houden. Hoe verander je dat? Gewoon, door de generaties elkaar te laten ontmoeten. Ook daarvoor doet de HGJB verschillende ideeën aan de hand.

 • De abonnees op HGJB-Tienerwerk en –Jongerenwerk hebben het programma ‘Fijn dat u/jij er bent!’ ontvangen. Daarmee stimuleren we tienerclubs en jongerengroepen om ouderen uit te nodigen om samen na te denken over Handelingen 2:14-21 en onderwerpen die daarmee te maken hebben. Dit programma is à € 5,- te bestellen via info AT hgjb DOT nl.
 • Gemeenten kunnen de ontmoeting tussen jong en oud ook organiseren aan de hand van een Generatieproeverij. Een handleiding daarvoor is hier te downloaden.

Samen bijbellezen

Na 'Samen bidden' en 'Samen zijn' sluiten we het seizoen 2016/2017 af met aandacht voor ‘Samen bijbellezen’. Ook hiervoor verschijnen verschillende materialen (midden-eind februari).

 • Een bijbelleesfolder over Psalm 25. Daarin staan zeven suggesties om aan de hand van de SOLVAT-methode bijbel te lezen. De folder is geschikt voor zowel individueel gebruik als voor gebruik in gezinnen.
 • Een intergeneratieve gemeenteavond over bijbellezen. De ervaring leert dat samen bijbellezen bij uitstek een manier is om de generaties bij elkaar te brengen. Dit programma biedt suggesties en werkvormen om met dat doel zelf een avond te organiseren. Download hier de handleiding 'Met vertrouwen bijbellezen' en hier de bijbehorende handout. Laatstgenoemd document is in Word, zodat u het kunt aanpassen naar eigen wensen. Kopieer het als A5-boekje, met of zonder de leessleutels (resp. 12 en 8 pagina's). 
 • (Tussen haakjes: er komt geen preekschets over Psalm 25. De achtergrondinformatie bij de gemeenteavond biedt voldoende handreiking voor een eventuele preek hierover ter afsluiting van het seizoen).
 • Nieuwe programma’s voor zowel HGJB-Tienerwerk als HGJB-Jongerenwerk. Deze programma’s bieden een goede gelegenheid om de nieuwe generatie bekend te maken met het actief en persoonlijk bijbellezen, zoals de SOLVAT-methode die stimuleert.
 • In het voorjaar verschijnt bij uitgeverij Jes! een nieuw dagboek voor jongeren, met daarin 52x5 bijbelleesoefeningen over 52 bijbelse kernthema’s. Auteurs zijn allemaal HGJB-medewerkers. Titel: ‘Veerkracht’.

 

Delen maar!