Richting geven


Integraal jeugdwerk

Integraal jeugdwerk

Alle werk met en voor jongeren in de gemeente draagt er hopelijk aan bij dat de Heere God het geloof in hen kan laten groeien. Hij geeft het geloof aan een mens. En Hij schakelt Zijn kerk daarbij in. Een belangrijke vraag is dan: wat moet een jongere zoal meekrijgen aan kennis, vaardigheden en ervaringen? En wat doe je op welke leeftijd?

 

Menselijkerwijs kunnen we het geloof niet doorgeven. Kon het maar! En sterker nog: in onze overmoed lopen we al snel in de weg. Toch heeft God ervoor gekozen om Zijn Evangelie aan mensen toe te vertrouwen. Hij laat eenvoudige mensen een rol spelen in Zijn bediening. In die wetenschap kunnen we biddend nadenken over hoe we jongeren kunnen onderwijzen over en inwijden in het geloofsleven.

 

De HGJB ontwikkelde hiervoor richtinggevende groeitermen. Op basis van bijbelse theologie, pedagogiek en didactiek. Bijbellezen, bidden, dienen, getuigen zijn enkele van de belangrijkste groeitermen waarin een christen mag blijven groeien. We helpen de gemeente graag om aan de hand van groeitermen richting te geven aan het jeugdwerk.

Delen maar!