Aanvullen en versterken


Integraal jeugdwerk

Integraal jeugdwerk

Hoe sterk zou het zijn als de tienercatechese en de tienerclub elkaar aanvullen en versterken? En wat zou er gebeuren als ouders zich bewust zijn van hun aandeel in de geloofsontwikkeling van hun tieners? Zouden jongeren (en hun ouders) minder snel geneigd zijn om te kiezen tussen catechese en club als die elk een heel duidelijke doelstelling en eigen karakter hebben? Of zou je verschillende jongeren beter kunnen bereiken als je de club en de catechese inzet om elk een eigen doelgroep te bereiken?

 

De HGJB ontwikkelde voor deze vragen niet alleen visie, maar ook verschillende modellen en programma's waarmee jeugdwerk sterker gemaakt wordt. Door de kracht van elke 'groeiplek' te duiden, kun je de dromen achter de vragen concreet gaan maken. Door keuzes te maken in doelgroep, kun je met catechese en jeugdwerk veel gerichter investeren in jongeren. Door training over 'groeitermen' worden ouders, jeugdleiders en catecheten zich bewust hoe ze elkaar heel concreet kunnen aanvullen en versterken.

Delen maar!