Generator 21 - Samen leren in de kerk van nu


Generator 21 - Samen leren in de kerk van nu

In het (kerkelijke) onderwijs ligt vanouds sterk het accent op cognitief leren. Gevolg is bijvoorbeeld dat het aanbod in de kerk voor denkers sterker is dan voor doeners. Hoe kan in het leren het totale mens-zijn een plek krijgen, is een vraag die relevant is voor een kerk als oefenplek voor dagelijkse navolging. Het is belangrijk dat verschillende vormen en stijlen van leren een plek hebben in de gemeente, waarbij alle zintuigen ingezet (mogen) worden om te zien wie God is en wat Hij van ons vraagt. (HGJB-beleidsplan ‘Bron van leven’ 2015-2018)

 

Over de special 'Samen leren in de kerk van nu' 


Vroeger was het duidelijk hoe er in de kerk werd geleerd. De dominee had de kennis; die droeg hij over op de jongeren, die alleen maar hoefden te luisteren. Soms gaat het nog steeds zo, maar dat we nu anders moeten omgaan met de zogenaamde didactische driehoek (de relaties tussen leerling, leerstof en leerkracht), daar zijn we inmiddels wel van overtuigd. Hoe het dan wel moet? Het is nodig dat we daarover blijven nadenken, juist ook in de kerk. Deze special van Generator geeft daarvoor een impuls. 

 

Leerling ”“ We hameren er al heel wat jaren op dat de ‘leerling’ (het kind, de jongere) meer ‘stem’ moet hebben in het leerproces: welke vragen heeft hij, hoe is haar leefwereld? Toch is deze strijd nog niet gestreden, blijkt in verschillende artikelen. Lichtpuntje is onder andere het verhaal van Klaas Jan Wallet, die zegt dat hij als zondagsschoolleraar zoveel van de kinderen geleerd heeft!


Leerstof ”“ Dat het niet alléén om de leerstof gaat, lijkt beter doorgedrongen. Zo goed, dat er misschien al een tegenbeweging gaande is. Volgens ds. P. Baas ontstaat er weer meer behoefte aan kennisoverdracht. Is dat de reden waarom sommige jongeren inderdaad over de catechese zeggen: ‘Ik leer er niks!’? Of: ‘Het moet wel ergens over gaan!’? 

 

Leerkracht ”“ Prof. dr. G. van den Brink vraagt zich ondertussen af of de rol van de catecheet en de jeugdleider niet te mager is geworden. Volgens hem moet een jeugdleider méér doen dan ‘ervoor zorgen dat de jongeren aan het woord komen’. Want als het goed is, heb je zelf óók wel wat te zeggen. Waarmee hij overigens niet bedoelt dat we terug moeten naar de ‘oude’ rol van de dominee. Misschien een goede vraag bij het lezen van deze Generator: in welk deel van de driehoek moet ik zelf méér investeren? Onze ‘leerstof’ én onze ‘leerlingen’ zijn het waard!

 

Inhoud

 

In deze editie o.a.:

  • Dominee Pieter Baas uit Houten over catechese
  • Pedagoge Willemieke de Jong over leerstijlen
  • Prof. Gijsbert van den Brink over leren van de traditie
  • Jeugdwerkadviseur Ruben Vlot over leren van stil-zijn
  • Diaconaat als kans om te leren
  • En nog veel meer!

Delen maar!