Toerusting


Toerusting

 

Bijbelleesavonden voor jong en oud

 

De HGJB is graag te gast in de gemeente om met jongeren en ouderen een bijbelleesavond te houden. Samen stellen we ons de vraag hoe de Bijbel in ons leven opengaat. Na concrete handreikingen gaan we samen een bijbelgedeelte lezen. Zeer geschikt voor een gemeenteavond! Een avond voor jongeren of leidinggevenden kan uiteraard ook.

 

 

Leer Me Lezen 2

 

Bij de introductie van SOLVAT tijdens het project ‘Leer Me Lezen’ lag het accent op het belang van persoonlijk bijbellezen. In 2013 heeft de HGJB in ‘Leer Me Lezen 2’ een vervolg gegeven aan dit project. Naast het persoonlijk bijbellezen stond ook het actief bijbellezen in de groep, in de eredienst en met (niet-kerkelijke) vrienden centraal. Lees hierover meer in onderstaande artikelen:

 

 

Persoonlijk bijbellezen

‘Ik wil wel in de Bijbel lezen, maar...' Uit een onderzoek dat de HGJB acht jaar geleden deed, bleek dat er heel wat jongeren zijn die er zo in staan. ‘Ik wil wel, maar'... ‘ik kan m'n hoofd er niet goed bijhouden', ‘ik lees niet echt bewust' of ‘ik zou het meer in de praktijk willen toepassen'. 

>> lees verder >>

 

 

Bijbellezen in de eredienst

Het is geweldig dat elke zondag de Bijbel in de eredienst letterlijk open gaat. In de ontmoeting met de Heere God staat het lezen van Zijn woorden centraal. De schriftlezing vormt daarmee de kern van de dienst. De preek is geen eenrichtingsverkeer maar een samen zoeken naar de betekenis van de woorden die God spreekt.

>> lees verder >>

 

 

Bijbellezen met een groep

Het lijkt (in veel gevallen) gelukkig nog gewoon: jongeren die samen op de club of vereniging in de Bijbel lezen. Toch zijn dit heel bijzondere momenten, want als het goed is, gebeurt er dan iets tussen hen en de sprekende God. En dat niet alleen...

>> lees verder >>

 

 

Bijbellezen met vrienden

Jongeren van nu zijn echte netwerkers; hun leven speelt zich in verschillende werelden af. In die verschillende werelden ontmoeten ze ook jongeren die geen lijntje met de kerk hebben. Het zou prachtig zijn als de kerk jongeren stimuleert om juist met niet-kerkelijke vrienden de Bijbel te lezen.

>> lees verder >>

Delen maar!