Introductie


Hoopgevende resultaten onderzoek bijbellezen

Hoopgevende resultaten onderzoek bijbellezen

 

De HGJB vindt de resultaten van een nieuw onderzoek over bijbellezen onder HGJB-jongeren (en breder) hoopgevend. Vergeleken met tien jaar geleden wordt er méér en actiever bijbelgelezen. Voor de HGJB is het onderzoek een stimulans om met de SOLVAT-methode te blijven investeren in vooral de 35% die weinig of nooit in de Bijbel leest.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door het Reformatorisch Dagblad (RD), in samenwerking met de HGJB. Uitgangspunt was een onderzoek dat de HGJB tien jaar geleden uitvoerde onder  eigen jongeren. Dezelfde vragen zijn nu door het RD gesteld aan jongeren uit de breedte van de gereformeerde gezindte. Resultaten ervan zijn gepubliceerd in het RD van 29 oktober 2015 (zie www.rd.nl/bijbellezen, de meeste artikelen in de rechter kolom zijn 'open', waaronder 'Bijbellezen zonder dat nare tandartsgevoel). Bekijk hier de specifieke resultaten voor alleen het HGJB-achterland.

 

Meer informatie over de SOLVAT-methode en HGJB-materialen over bijbellezen is te vinden op de pagina’s hiernaast.  

 

Conclusies

Met de nodige voorzichtigheid trekt de HGJB uit het onderzoek ”“ toegespitst op HGJB-jongeren - de volgende conclusies: 

  • Er wordt méér bijbel gelezen dan tien jaar geleden. 66% doet het een paar keer in de week of zelfs elke dag (2005: 60%). Dat betekent ondertussen dat bijna 35% het weinig of nooit doet. Blijvende investering is dus nodig.
  • Ruim 55% van de jongeren is niet tevreden met de manier waarop ze nu bijbellezen. Ze zouden het dus graag anders willen doen! Dat biedt ruimte voor de kerk om dit onderwerp aan de orde te stellen.
  • De effecten van het verschijnen van de (Jongerenbijbel bij) de Herziene Statenvertaling lijken zichtbaar. De zin ‘Ik zou meer aan het bijbellezen beleven als…’ wordt door 33% van de jongeren afgemaakt met ‘…ik beter zou begrijpen wat er staat’. In 2005 was dat 46%. Op de vraag wat de oorzaak is als het lezen van de Bijbel minder goed gaat, antwoordt 19% met ‘doordat ik er te weinig van snap’, tegen 39% in 2005.
  • Ook de pijlers van de HGJB-projecten Leer Me Lezen (1 en 2) herkent de HGJB in het onderzoek. HGJB-jongeren scoren over de hele linie bovengemiddeld als het gaat om actief en persoonlijk bijbellezen. Dat stimuleert ons om de SOLVAT-methode blijvend onder de aandacht te brengen.
  • Het gezag van de Bijbel is (ook) voor HGJB-jongeren niet vanzelfsprekend. 40% van hen zegt dat het gezag van de Bijbel voor hen 'doorslaggevend' is; de rest houdt één of meer slagen om de arm. Dat is een aandachtspunt voor catechese, prediking en jeugdwerk.

Actueel

Voor 2018 komt een nieuwe bijbelleesfolder in aansluiting op het huidige jaarthema Open je ogen. Ook hierin wordt geoefend met de SOLVAT-methode. Voor meer informatie hierover klik hier.

Delen maar!