APK voor jeugdwerk


De peilstok in het jeugdwerk

De peilstok in het jeugdwerk

Online jeugdwerkscan

Wil je binnen nu en een kwartier weten wat er bij jullie jeugdwerk goed gaat en wat aandacht vraagt? Doe dan onze nieuwe online jeugdwerkscan en je krijgt direct feedback.

 

APK voor jeugdwerk

Ook al rijdt een auto prima, elk jaar is er een APK nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat voor het jeugdwerk in uw gemeente hetzelfde geldt: het loopt allemaal nog wel, maar voor hoe lang nog? Staan we wel gesteld voor de vragen van vandaag en morgen? Met de APK voor jeugdwerk duik je samen met een deskundige onder de motorkap om de belangrijkste onderdelen langs te lopen.

  • Sluit het traject van jeugdwerk en catechese nog voldoende aan bij wat jongeren nodig hebben voor geloofsontwikkeling?
  • Hoe is het met de coaching en toerusting van jeugdleiders?
  • Hoe is de samenwerking met ouders?
  • En meer van die vragen die je je misschien wel eens stelt, maar waarop een goed antwoord vinden nog niet zo eenvoudig is.

De APK voor jeugdwerk is in anderhalf tot twee uur klaar. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak: 030-2285402 of via e-mail (onder vermelding van APK).

  

Het jeugdwerk grondig doorlichten

Het kan goed zijn dat de APK zaken aan het licht brengt, die een dieper onderzoek onder de motorkap vragen. De jeugdwerkadviseurs kunnen het jeugdwerk doorlichten, analyseren en met aanbevelingen komen. Dat doen ze in nauwe samenspraak met een kleine werkgroep uit de gemeente. Dit helpt je om vervolgens een goed plan te kunnen maken om het jeugdwerk verder op te bouwen. Het jeugdwerk grondig doorlichten is advies op maat. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak: 030-2285402  |  info AT hgjb DOT nl ovv het jeugdwerk doorlichten.

 

Delen maar!