Doopcatechese


Doopcatechese

Bij de doop geeft God bijzondere beloften mee. Beloften waar een kind zijn/haar leven lang mee vooruit kan. Toch is het voor veel doopouders nog een hele klus om de inhoud van de doopbeloften uit te leggen.

  • Wat belooft God nu precies bij de doop?
  • Wat zegt de Bijbel over het verbond?
  • Wat is jullie motivatie om je kind te laten dopen?
  • Hoe leg je de doop uit aan je kind(eren)?

Over deze en andere vragen gaat het in doopcatechese. Door doopcatechese te organiseren, helpt u doopouders op weg bij het begrijpen en uitleggen (aan hun kinderen) van de betekenis van de doop.

 

Voor het geven van doopcatechese heeft de HGJB de volgende metode ter beschikking:

  • Voorleven

 Voor meer informatie over deze methode, zie menu rechts.

Delen maar!