Catechese


Catechese

 

In de catechese draagt de gemeente de betekenis en inhoud van het christelijk geloof over op een nieuwe generatie jongeren.

 

  • De HGJB ondersteunt hierin door materialen te ontwikkelen voor catechese aan doopouders, tieners, jongeren en jongvolwassen. 
  • De HGJB biedt toerusting aan catecheten en mentoren en denkt mee met beleidsvorming in de lokale gemeente.
  • Onder catechese valt ook het godsdienstonderwijs op de openbare basisschool. 

Maak kennis met ons materiaal!

Selecteer hieronder het materiaal waarin u geinteresseerd bent.
U ontvangt dan van ons een e-mail die u toegang geeft tot het kennismakingspakket.

Ik wil graag kennismaken met...

Materiaal graag sturen naar:

Delen maar!