Algemene Voorwaarden


HGJB Jong

HGJB Jong

Algemene voorwaarden HGJB Jong

 

*1 Algemene voorwaarden HGJB Jong lidmaatschap

*2 Algemene voorwaarden bij deelname aan activiteiten, cursussen of trainingen van de HGJB

 

 

1. Algemene voorwaarden HGJB Jong lidmaatschap

 

Artikel 1 Lidmaatschap HGJB Jong

- Contributie van HGJB Jong is €15 per kalenderjaar.

- Je lidmaatschap is geldig van januari tot en met december met een minimum van 1 jaar.

- Opzeggen van je lidmaatschap is mogelijk tot 1 september.

- De ledenkorting is niet geldig met terugwerkende kracht.

- Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.

- De contributie wordt na inschrijving en daarna aan het begin van ieder volgend jaar per automatische incasso afgeschreven van het door jou opgegeven IBANbankrekeningnummer.

- Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

- Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming van je ouder(s) nodig om lid te worden.

 

 

2. Algemene voorwaarden bij deelname aan activiteiten, cursussen of trainingen van de HGJB


De aanmelder voor een activiteit, cursus, training of vakantie, verder te noemen activiteit, gaat middels deze aanmelding akkoord met de voorwaarden zoals gesteld door de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, hierna te noemen de HGJB.

Artikel 1 Begripsbepaling
- Aanmelder: hij of zij die zichzelf of een ander aanmeldt voor een activiteit.
- Deelnemer: hij of zij die deelneemt aan een activiteit.
- Betaler: hij of zij op wiens naam de betaling wordt uitgevoerd ten bate van de deelnemer.
Artikel 2 Statement
- De HGJB spant zich maximaal in om een goede en inhoudelijke activiteit neer te zetten.
- De HGJB wil op integere wijze omgaan met haar achterban en vooral met de jongeren,
daarvoor heeft de HGJB momenteel een protocol rondom veilig jeugdwerk ontwikkeld als
aanvulling op de bestaande protocollen. Dit protocol veilig jeugdwerk dient als
uitgangspunt voor alle activiteiten van de HGJB.
Artikel 3 Aanmeldingen
- De aanmelder is contractpartij in dezen en is derhalve ook verantwoordelijk voor de betaling.
- Na aanmelding toetst de HGJB of de deelnemer voldoet aan het leeftijdscriterium van de
activiteit, cursus of training. De HGJB heeft het recht om aanmeldingen
te annuleren wanneer deze niet voldoen aan het leeftijdscriterium met betrekking tot de
activiteit.
- Na aanmelding voor de rol van leidinggevenden (ook stafleden enz.) toetst de
HGJB de deelnemer op geschiktheid als leidinggevende en op de integriteit. De
HGJB heeft het recht om de aanmelding te annuleren wanneer de
deelnemer niet voldoet aan het geschiktheidscriterium of wanneer er sprake is van
integriteitsrisico’s.
- Aanmelders onder de 18 jaar behoren toestemming te vragen aan de ouders en/ of
verzorgers om een aanmelding uit te voeren.
Artikel 4 Deelnemer
- De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de eigendommen meegebracht naar een
activiteit. De HGJB stelt derhalve niet aansprakelijk te zijn voor verlies of beschadiging van
eigendom van de deelnemer.
- Samen met de deelnemers willen wij als HGJB er een interessante, leerzame en leuke
activiteit van maken. De deelnemer is gast bij een activiteit en behoort zich overeenkomstig
te gedragen. De HGJB heeft het recht om een deelnemer de toegang
te ontzeggen wanneer deze zich niet houdt aan de huisregels van toepassing bij een
activiteit.
Artikel 5 Betaler/ betalingen
- Betaling geschiedt middels Ideal, factuur of automatisch incasso.
- Betalingen dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
- De annuleringsvoorwaarden zijn benoemd bij iedere activiteit.
- Voor vragen met betrekking tot facturen kunt u zich wenden tot de HGJB.
Artikel 6 Privacy
- Alle gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verwerkt.
- De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
Artikel 7 Klachten en/ of opmerkingen
- Mocht u onverhoopt een klacht hebben of ons van feedback willen voorzien dan kunt een
mail sturen naar info@hgjb.nl

 

 

Delen maar!