Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Tips n.a.v. coronamaatregelenNederland is in lockdown tot en met tenminste 9 februari.


De coronamaatregelen hebben consequenties voor het jeugdwerk. Het advies is om de bewegingen en samenscholing van mensen tot een minimum te beperken. Vanuit het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) waarbij 29 kerkgenootschappen zijn aangesloten, wordt het dringende advies gegeven om zoveel mogelijk thuis te blijven en de kerkelijke bijeenkomsten digitaal vorm te geven.

 

Als kerken en als HGJB stelt dit ons voor een dilemma. Want naast dat het belangrijk is voor ieders gezondheid om de maatregelen van de overheid te volgen, maken we ons zorgen welke invloed dit heeft op alle kinderen en jongeren. Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact. Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met eenzaamheid, somberheid en angst. In het jeugdwerk gaat het niet alleen om goede en zinvolle activiteiten maar ook om de relatie.

 

Als HGJB roepen wij gemeenten dringend op om het jeugdwerk te continueren en op een digitale manier te organiseren.

 

Als HGJB signaleren wij dat sommige jongeren in de knel komen door de coronamaatregelen. Wees daarom als gemeente alert en zoek naar mogelijkheden om in contact te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Bekijk hiervoor ook onze tips.

 

Volgens de huidige maatregelen is het niet toegestaan een grote groep thuis te ontvangen. Een bezoek in de eigen woning is beperkt tot twee gasten. Dit geldt ook voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De maximale groepsgrootte buiten is 2 personen, gezinnen uitgezonderd. 

 

De diverse scenario’s bieden inspiratie hoe verschillende activiteiten online of gedeeltelijk online vorm kunnen krijgen.

 

De fysieke afstand tussen leiding en jongeren heeft invloed op de relatie tussen leiding en groep en de onderlinge saamhorigheid en vertrouwelijkheid. Neem daarom de tijd het vertrouwen te laten groeien. Praktische werkvormen als een gezamenlijke creatieve activiteit of samen een spel doen, kunnen hierbij helpen. Deze zijn ook online te realiseren.

 

Neem de kerkenraad mee in het proces hoe het jeugdwerk vorm kan krijgen.

 

Klik op de buttons voor tips en scenario’s voor de verschillende activiteiten in coronatijd: jeugdwerk en catechese.  Voor algemene richtlijnen zoals communicatie, looproutes, ventilatie , etc. klik hiervoor op de button ‘Algemene richtlijnen’.

 

Deel dit bericht met jeugdleiders in jouw omgeving en wijs ouders op de dingen die zij kunnen doen.

Tips voor jouw jeugdwerk

Hier delen we tips om contact te houden met de kinderen, tieners of jongeren van jouw club. Bekijk ook ons aanbod.

Tips voor catechisatie

Hier delen we tips om thuis aan de slag te gaan met catechisatie. Bekijk ook ons aanbod.

Download de algemene richtlijnen

Bekijk hier de richtlijnen voor onder andere de communicatie, looproutes en ventilatie.

Tips voor jouw Vakantie Bijbel Werk

Hoe kun je nu de VBW in jouw plaats vormgeven? Lees onze tips.

Tips voor ouders

Hoe kun je thuis aan de slag met de Bijbel? Bekijk onze tips en ons speciaal aanbod.

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen even op een rijtje gezet. Wil je meer weten over de gevolgen van de maatregelen op de catechese of het jeugdwerk? Bekijk dan onze scenario’s.

Kan het jeugdwerk en de catechese fysiek doorgaan?

Hoewel er enige ruimte is voor kerken adviseren wij conform de richtlijnen van de overheid de contacten zo veel mogelijk te beperken en bijeenkomsten digitaal vorm te geven. 

Is het mogelijk om catechese digitaal aan te bieden?

Zowel Follow Me als Leer & Leef is geschikt om online vorm te geven. Beide methoden werken namelijk met kleine groepjes en korte blokjes, wat met de huidige stand van de techniek genoeg mogelijkheden biedt, zie onze Tips

Hoe houd ik contact met de jongeren in de gemeente?

Investeer in de relatie en organiseer online activiteiten bijvoorbeeld een challenge of breng een bemoedigend kaartje of cadeautje langs. Laat jongeren zelf meedenken over de invulling van activiteiten en schakel hen in, zie onze Tips  

Moet ik een mondkapje dragen tijdens de catecheseles?

In de meeste kerken en kerkelijke gebouwen geldt een mondkapjesplicht tijdens het lopen. Bij het zitten mag het mondkapje worden afgedaan. 

Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het coronaprotocol in de gemeente?

De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en vraagt om een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.

Hoeveel jongeren mag ik thuis ontvangen?

Je mag thuis maximaal twee gasten per dag ontvangen waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet meetellen. 

Angst

Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

 

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’

 

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.