Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Tips n.a.v. coronamaatregelen

De coronamaatregelen van 14 september hebben consequenties voor het jeugdwerk. Rond 20 september hopen ons advies aan te passen.

Vanaf eind juni heeft de overheid veel coronamaatregelen afgeschaald.    

   

De mondkapjesplicht is grotendeels vervallen. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd, blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit geldt onder andere voor het openbaar vervoer en in het voortgezet onderwijs.   

 

De richtlijnen voor de maximale groepsgrootte en het groepsvormingsverbod zijn opgeheven. Dit houdt in dat het weer mogelijk is om met meer dan vier personen in groepsverband ergens heen te gaan of iets te ondernemen. Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke locaties, binnen en buiten, en voor in de auto.     

Er gelden geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat thuis ontvangen kan worden.    

   

Wel blijven de basisregels van kracht: handen wassen, de onderlinge anderhalve meter afstand en thuis te blijven en te testen bij klachten.   

 

Als HGJB roepen wij gemeenten op om fysieke ontmoetingen met jongeren te  organiseren met in achtneming van een aantal belangrijke regels. Zie hiervoor ook de algemene richtlijnen. 

 

Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact (gehad). Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met eenzaamheid, somberheid en angst. In het jeugdwerk gaat het niet alleen om goede en zinvolle activiteiten, maar ook om de relatie.  

Neem daarom de tijd het vertrouwen te laten groeien. Praktische werkvormen als een gezamenlijke creatieve activiteit of samen een spel doen, kunnen hierbij helpen.       


Neem de kerkenraad mee in het proces hoe het jeugdwerk vorm kan krijgen.   

Klik op de buttons voor tips en scenario’s voor de verschillende activiteiten in coronatijd: jeugdwerk en catechese. Voor algemene richtlijnen zoals communicatie, looproutes, ventilatie etc, klik hiervoor op de button ‘Algemene richtlijnen’.

 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in samenspraak met de minister van Justitie en Veiligheid een routekaart voor kerken opgesteld. Zie hier. Voor aanvullende informatie zie website CIO.

 

Deel dit bericht met jeugdleiders in jouw omgeving en wijs ouders op de dingen die zij kunnen doen.

Tips voor jouw jeugdwerk

Hier delen we tips om contact te houden met de kinderen, tieners of jongeren van jouw club. Bekijk ook ons aanbod.

Tips voor catechisatie

Hier delen we tips om thuis aan de slag te gaan met catechisatie. Bekijk ook ons aanbod.

Download de algemene richtlijnen

Bekijk hier de richtlijnen voor onder andere de communicatie, looproutes en ventilatie.

Tips voor jouw Vakantie Bijbel Werk

Hoe kun je nu de VBW in jouw plaats vormgeven? Lees onze tips.

Tips voor ouders

Hoe kun je thuis aan de slag met de Bijbel? Bekijk onze tips en ons speciaal aanbod.

Tips voor zomerspellen

Ben je op zoek naar een leuke activiteit of zoek je een spel voor het kamp? Hier delen we diverse “coronaproof-ideeën”. 

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen even op een rijtje gezet. De HGJB volgt voor haar adviezen de richtlijnen van de overheid en het RIVM .

 

Vanaf 26 juni wordt het risiconiveau teruggebracht van ‘ernstig’ naar ‘waakzaam’. Voor een overzicht van de maatregelen zie de routekaart van het CIO.

Kunnen er activiteiten worden georganiseerd voor jongeren? 

De overheid biedt ruimte voor jeugdwerkactiviteiten. Vanaf 26 juni juni gelden er geen beperkende maatregelen meer.

Hoe houd ik contact met de jongeren in de gemeente?

Investeer in de relatie en organiseer activiteiten, bijvoorbeeld een challenge of breng een bemoedigend kaartje of cadeautje langs. Laat jongeren zelf meedenken over de invulling van activiteiten en schakel hen in, zie onze Tips.

Moet ik een mondkapje dragen bij een kerkelijke activiteit binnen? 

Nee, de mondkapjesplicht is grotendeels vervallen. In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt, mag 100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand gebruikt worden. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.   Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het coronaprotocol in de gemeente? 

De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en vraagt om een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.

Mag er kinder- en jeugdwerk georganiseerd worden tijdens de eredienst?

Ja, dit mag op voorwaarde dat de kinderen direct naar de eigen ruimte gaan. Het advies is om hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen voor het onderwijs en de kinderopvang.  Fase 4 komt overeen met het risiconiveau ‘waakzaam’ op de routekaart van het CIO.

Hoeveel jongeren mag ik thuis ontvangen?

Vanaf 26 juni geldt er geen maximum meer.

Kan ik een buitenactiviteit organiseren voor jongeren?

Voor alle buitenactiviteiten vervallen de richtlijnen voor de maximale groepsgrootte.

Kan ik een sportactiviteit organiseren met mijn jeugdclub?

Ja, vanaf 26 juni zijn alle sportactiviteiten weer toegestaan voor alle leeftijden.

Angst

Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

 

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’

 

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.