Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Tips n.a.v. coronamaatregelen

Per 25 september worden de coronamaatregelen verder afgeschaald. De basisregel ‘verplicht anderhalve meter afstand houden’ verandert in een dringend advies. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is anderhalve meter een veilige afstand. Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes blijven van kracht. 

 

De mondkapjesplicht is grotendeels vervallen. Alleen in vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro’s, taxi’s en ander bedrijfsmatig personenvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht.   

 

De richtlijnen voor de maximale groepsgrootte en het groepsvormingsverbod zijn opgeheven.  

 

Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact (gehad). Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met eenzaamheid, somberheid en angst.  Het is goed om hier in het jeugdwerk aandacht voor te hebben. 

 

In het jeugdwerk gaat het niet alleen om goede en zinvolle activiteiten, maar ook om de relatie. 

Neem daarom de tijd het vertrouwen te laten groeien. Praktische werkvormen als een gezamenlijke creatieve activiteit of samen een spel doen, kunnen hierbij helpen.      


Neem de kerkenraad mee in het proces hoe het jeugdwerk vorm kan krijgen.   

Klik op de buttons voor tips en scenario’s voor de verschillende activiteiten in coronatijd: jeugdwerk en catechese. Voor algemene richtlijnen zoals communicatie, looproutes, ventilatie etc, klik hiervoor op de button ‘Algemene richtlijnen’.

 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in samenspraak met de minister van Justitie en Veiligheid een routekaart voor kerken opgesteld. Zie hier. Voor aanvullende informatie zie website CIO.

 

Deel dit bericht met jeugdleiders in jouw omgeving en wijs ouders op de dingen die zij kunnen doen.

Tips voor jouw jeugdwerk

Hier delen we tips om contact te houden met de kinderen, tieners of jongeren van jouw club. Bekijk ook ons aanbod.

Tips voor catechisatie

Hier delen we tips om thuis aan de slag te gaan met catechisatie. Bekijk ook ons aanbod.

Download de algemene richtlijnen

Bekijk hier de richtlijnen voor onder andere de communicatie en ventilatie.

Tips voor jouw Vakantie Bijbel Werk

Hoe kun je nu de VBW in jouw plaats vormgeven? Lees onze tips.

Tips voor ouders

Hoe kun je thuis aan de slag met de Bijbel? Bekijk onze tips en ons speciaal aanbod.

Tips voor zomerspellen

Ben je op zoek naar een leuke activiteit of zoek je een spel voor het kamp? Hier delen we diverse “coronaproof-ideeën”. 

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen even op een rijtje gezet. De HGJB volgt voor haar adviezen de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Kunnen er activiteiten worden georganiseerd voor jongeren? 

 De overheid biedt ruimte voor jeugdwerkactiviteiten. In locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt, mag 100% van de capaciteit gebruikt worden. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 

Hoe kom ik weer in contact met de jongeren in de gemeente?

Investeer in de relatie. Veel jeugdwerk is stopgezet. Neem daarom de tijd het vertrouwen te laten groeien. Praktische werkvormen als een gezamenlijke creatieve activiteit of samen een spel doen, kunnen hierbij helpen. Zie onze Tips.

Moet ik een mondkapje dragen bij een kerkelijke activiteit binnen? 

Nee, de mondkapjesplicht vervalt per 25 september. Alleen in vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro’s, taxi’s en ander bedrijfsmatig personenvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. 

Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het coronaprotocol in de gemeente? 

De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en vraagt om een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.  

Angst

Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

 

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’

 

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.