Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Tips n.a.v. coronamaatregelen

De eerste stappen van het openingsplan zijn aangekondigd. Vanaf 28 april 4.30 uur wordt de avondklok opgeheven. Tegelijk blijven veel coronamaatregelen van kracht.    

 

Vanaf 28 april is het mogelijk om een toerustingsavond in de eigen gemeente te organiseren. Wel moeten de richtlijnen zoals de anderhalvemetermaatregel, etc. gewaarborgd kunnen worden. 

 

Vanuit de overheid wordt er ruimte geboden voor het organiseren van jeugdactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar.       

 

Als HGJB roepen wij gemeenten op om het jeugdwerk weer zoveel mogelijk fysiek te gaan organiseren met in achtneming van een aantal belangrijke regels. Zie hiervoor ook de algemene richtlijnen

  

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden wel tot jongeren van 18 jaar en ouder en tot volwassenen.   

  

Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact. Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met eenzaamheid, somberheid en angst. In het jeugdwerk gaat het niet alleen om goede en zinvolle activiteiten, maar ook om de relatie. Investeer daarom in het contact met jongeren juist in coronatijd.  Bekijk hiervoor ook onze tips.     

  

Jongeren tot en met 26 jaar mogen bij de sportvereniging buiten sporten. Tijdens dat sporten geldt de anderhalvemetermaatregel niet. Er mag alleen gesport worden met de leden van de eigen club.

  

Volgens de huidige maatregelen is het niet toegestaan een grote groep thuis te ontvangen. Een bezoek in de eigen woning is tot 28 april beperkt tot één gast, uitgezonderd jongeren t/m 12 jaar.  Vanaf 28 april mogen er twee gasten ontvangen worden. De maximale groepsgrootte buiten is twee personen of één huishouden. 

  

De diverse scenario’s bieden inspiratie hoe verschillende activiteiten online of gedeeltelijk online vorm kunnen krijgen.

  

De fysieke afstand tussen leiding en jongeren heeft invloed op de relatie tussen leiding en groep en de onderlinge saamhorigheid en vertrouwelijkheid. Neem daarom de tijd het vertrouwen te laten groeien. Praktische werkvormen als een gezamenlijke creatieve activiteit of samen een spel doen, kunnen hierbij helpen. Deze zijn ook online te realiseren.     

     

Neem de kerkenraad mee in het proces hoe het jeugdwerk vorm kan krijgen.

  

Klik op de buttons voor tips en scenario’s voor de verschillende activiteiten in coronatijd: jeugdwerk en catechese. Voor algemene richtlijnen zoals communicatie, looproutes, ventilatie etc, klik hiervoor op de button ‘Algemene richtlijnen’.

 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in samenspraak met de minister van Justitie en Veiligheid een routekaart voor kerken opgesteld. Zie hier. Voor aanvullende informatie zie website CIO.

 

Deel dit bericht met jeugdleiders in jouw omgeving en wijs ouders op de dingen die zij kunnen doen.

Tips voor jouw jeugdwerk

Hier delen we tips om contact te houden met de kinderen, tieners of jongeren van jouw club. Bekijk ook ons aanbod.

Tips voor catechisatie

Hier delen we tips om thuis aan de slag te gaan met catechisatie. Bekijk ook ons aanbod.

Download de algemene richtlijnen

Bekijk hier de richtlijnen voor onder andere de communicatie, looproutes en ventilatie.

Tips voor jouw Vakantie Bijbel Werk

Hoe kun je nu de VBW in jouw plaats vormgeven? Lees onze tips.

Tips voor ouders

Hoe kun je thuis aan de slag met de Bijbel? Bekijk onze tips en ons speciaal aanbod.

Tips voor zomerspellen

Ben je op zoek naar een leuke activiteit of zoek je een spel voor het kamp? Hier delen we diverse “coronaproof-ideeën”. 

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen even op een rijtje gezet. Wil je meer weten over de gevolgen van de maatregelen op de catechese of het jeugdwerk? Bekijk dan onze scenario’s.

Kan het jeugdwerk en de catechese fysiek doorgaan?

De overheid biedt ruimte voor jeugdwerkactiviteiten. Het is mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren voor jongeren tot en met 17 jaar. Jongeren van 12-17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, wel tot volwassenen (lees hier meer over de regels voor afstand houden).

Klopt het dat jongeren op de middelbare school wel onderling anderhalve meter afstand moeten houden?

De regel is dat jongeren in het voortgezet onderwijs zich houden aan de anderhalvemetermaatregel (zie Rijksoverheid).

Is het mogelijk om catechese digitaal aan te bieden?

Zowel Follow Me als Leer & Leef is geschikt om online vorm te geven. Beide methoden werken namelijk met kleine groepjes en korte blokjes, wat met de huidige stand van de techniek genoeg mogelijkheden biedt, zie onze Tips .

Hoe houd ik contact met de jongeren in de gemeente?

 Investeer in de relatie en organiseer(online) activiteiten bijvoorbeeld een challenge, of breng een bemoedigend kaartje of cadeautje langs. Laat jongeren zelf meedenken over de invulling van activiteiten en schakel hen in, zie onze Tips.

Moet ik een mondkapje dragen tijdens de catecheseles?

In de meeste kerken en kerkelijke gebouwen, maar ook op scholen geldt een mondkapjesplicht tijdens het lopen. Bij het zitten mag het mondkapje worden afgedaan.  

Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het coronaprotocol in de gemeente?

De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en vraagt om een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.  

Mag er kinder- en jeugdwerk georganiseerd worden tijdens de eredienst?

Ja, dit mag op voorwaarde dat de kinderen direct naar de eigen ruimte gaan. Het advies is om hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen voor het onderwijs en de kinderopvang.

Hoeveel jongeren mag ik thuis ontvangen?

Je mag tot 28 april a.s. thuis maximaal één gast per dag ontvangen waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet meetellen.  Vanaf 28 april zijn twee gasten toegestaan.

Kan ik een buitenactiviteit organiseren voor jongeren?

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van twee personen op anderhalve meter afstand. 

Kan ik een sportactiviteit organiseren met mijn jeugdclub?

Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten met hun team sporten. Zij mogen met elkaar wedstrijden spelen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen bij de sportvereniging buiten sporten. Zij mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club.  

Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten op sportvereniging met maximaal vier mensen sporten. Op andere plaatsen buiten mogen volwassenen alleen in hun eentje of met zijn tweeën sporten. Zij houden altijd anderhalve meter afstand. 

Angst

Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

 

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’

 

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.