Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Tips n.a.v. coronamaatregelen

Nederland blijft tot en met ten minste 15 maart 2021 in lockdown. Het advies blijft om de bewegingen en samenscholing van mensen tot een minimum te beperken. Tegelijk heeft de overheid speciaal voor jongeren ruimte geboden. Op basis van recente regelgeving vanuit de overheid is er weer ruimte voor het organiseren van jeugdactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar.   

 

Als HGJB roepen wij gemeenten op om de catechese weer zoveel mogelijk fysiek te gaan organiseren met in achtneming van een aantal belangrijke regels. Zie hiervoor ook de algemene richtlijnen. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar moeten hierbij zowel onderling als met volwassenen anderhalve meter afstand houden.


Voor jongeren hebben de coronamaatregelen grote impact. Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met eenzaamheid, somberheid en angst. In de catechese gaat het niet alleen om inhoudsvolle lessen, maar ook om de relatie. Investeer daarom in het contact met jongeren door bijvoorbeeld het brengen van een kleine attentie, het sturen van een kaartje en door voor hen te bidden. 

 

Als HGJB signaleren wij dat sommige jongeren in de knel komen door de coronamaatregelen.   Wees daarom als gemeente alert en zoek naar mogelijkheden om in contact te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Bekijk hiervoor ook onze tips.


Volgens de huidige maatregelen is het niet toegestaan een grote groep thuis te ontvangen.  Een bezoek in de eigen woning is beperkt tot één gast, uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar.  De maximale groepsgrootte buiten is twee personen of één huishouden.

 

De diverse scenario’s bieden inspiratie hoe verschillende activiteiten vorm kunnen krijgen in een anderhalve meter samenleving.


De fysieke afstand tussen leiding en jongeren heeft invloed op de relatie tussen leiding en groep en de onderlinge saamhorigheid en vertrouwelijkheid. Neem daarom de tijd het vertrouwen te laten groeien. Praktische werkvormen als een gezamenlijke creatieve activiteit of samen een spel doen, kunnen hierbij helpen. Deze zijn ook online te realiseren.

 

Neem de kerkenraad mee in het proces hoe het jeugdwerk vorm kan krijgen.

 

Klik op de buttons voor tips en scenario’s voor de verschillende activiteiten in coronatijd: jeugdwerk en catechese. Voor algemene richtlijnen zoals communicatie, looproutes, ventilatie etc, klik hiervoor op de button ‘Algemene richtlijnen’.

 

Deel dit bericht met jeugdleiders in jouw omgeving en wijs ouders op de dingen die zij kunnen doen.  

Tips voor jouw jeugdwerk

Hier delen we tips om contact te houden met de kinderen, tieners of jongeren van jouw club. Bekijk ook ons aanbod.

Tips voor catechisatie

Hier delen we tips om thuis aan de slag te gaan met catechisatie. Bekijk ook ons aanbod.

Download de algemene richtlijnen

Bekijk hier de richtlijnen voor onder andere de communicatie, looproutes en ventilatie.

Tips voor Biddag

Als HGJB, hebben we nagedacht hoe we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen om Biddag in deze tijd vorm te geven. 

Tips voor ouders

Hoe kun je thuis aan de slag met de Bijbel? Bekijk onze tips en ons speciaal aanbod.

Tips voor jouw Vakantie Bijbel Werk

Hoe kun je nu de VBW in jouw plaats vormgeven? Lees onze tips.

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen even op een rijtje gezet. Wil je meer weten over de gevolgen van de maatregelen op de catechese of het jeugdwerk? Bekijk dan onze scenario’s.

Kan het jeugdwerk en de catechese fysiek doorgaan?

De overheid biedt sinds begin februari meer ruimte voor jeugdwerkactiviteiten. Hierdoor is het weer mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren voor jongeren tot en met 17 jaar. Jongeren van 12-17 jaar moeten hierbij zowel tot elkaar, als tot volwassenen anderhalve meter afstand houden. 

Is het mogelijk om catechese digitaal aan te bieden?

Zowel Follow Me als Leer & Leef is geschikt om online vorm te geven. Beide methoden werken namelijk met kleine groepjes en korte blokjes, wat met de huidige stand van de techniek genoeg mogelijkheden biedt, zie onze Tips.

Hoe houd ik contact met de jongeren in de gemeente?

Investeer in de relatie en organiseer (online) activiteiten, bijvoorbeeld door een challenge. Of breng een bemoedigend kaartje of cadeautje langs. Laat jongeren zelf meedenken over de invulling van activiteiten en schakel hen in, zie onze Tips   

Moet ik een mondkapje dragen tijdens de catecheseles?

In de meeste kerken en kerkelijke gebouwen, maar ook scholen geldt een mondkapjesplicht tijdens het lopen. Bij het zitten mag het mondkapje worden afgedaan. 

Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het coronaprotocol in de gemeente?

De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en vraagt om een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. 

Hoeveel jongeren mag ik thuis ontvangen?

Je mag thuis maximaal één gast per dag ontvangen waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet meetellen.

Kan ik een buitenactiviteit organiseren voor jongeren?

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op anderhalve meter afstand.

Angst

Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

 

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’

 

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.