WEB


Werkgroep Educatief Beraad

Werkgroep Educatief Beraad

De Werkgroep Educatief Beraad (WEB) is een initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen de Hervormde Mannenbond, de Hervormde Vrouwenbond en de HGJB. Het beoogt de geloofsopvoeding in de gezinnen vanuit de kerkelijke gemeenten te verstevigen. 

 

Het WEB reikt ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden. Met ingang van 2015 hoort bij dit artikel ook een digitaal magazine: Opvoedingsbron. Het thema van de eerste uitgave is ‘In gesprek’.

 

Delen maar!