Loket Gelijke Zorg


Loket Gelijke Zorg

Het Loket Gelijke Zorg is een initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de vereniging ‘Op weg met de ander' en de HGJB. Het beoogt de participatie van verstandelijk gehandicapte mensen in de christelijke gemeente te bevorderen.

 

Het Loket Gelijke Zorg is beschikbaar voor vragen en ondersteuning voor de volgende doelgroepen:

  • predikanten
  • kerkenraden en diaconieën
  • leidinggevenden van zondagsscholen, clubs, catechisatiegroepen, bijbelkringen
  • ouders en individuele gehandicapte zorgvragers

 

Delen maar!