IZB


IZB

Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Het werk van de IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Elke gemeente en elke context vraagt om een eigen aanpak.

 

de IZB adviseert kerkenraden en gemeenten bij het ontwikkelen van missionair beleid. Zo helpt de organisatie met met werken aan missionaire bewustwording en het vergroten van draagvlak voor acctiviteiten. Ook biedt de IZB cursussen aan om gemeenteleden toe te rusten tot vrijmoedige getuigen van Jezus Christus, in woord en daad.

 

 

Dabar

 

Per 1 september 2012 is het project Dabar overgedragen van de HGJB aan de IZB. De IZB, een organisatie voor zending en evangelisatie binnen Nederland, heeft een aparte website voor Dabar gelanceerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.dabarwerk.nl

Delen maar!