GZB


GZB

Zowel bij de GZB als de HGJB bestaat een verlangen naar groei van het zendingsbewustzijn onder jongeren en beide organisaties zien hierin een grote rol voor de kerkelijke gemeente van deze jongeren. GZB en HGJB, beide werkzaam in hervormd-gereformeerde gemeenten, hebben elkaar gevonden als ideale samenwerkingspartner om hieraan bij te kunnen dragen. Naast het gezamenlijk optrekken in landelijke activiteiten willen GZB en HGJB ook samen de bezinning op jongeren en zending in de plaatselijke gemeenten op gang brengen.

 

De intentie voor de nauwere samenwerking tussen GZB en HGJB is samen te vatten in drie punten:

  • GZB en HGJB willen jongeren bewust laten worden van het belang van zending, voor henzelf en voor de plaatselijke gemeente
  • GZB en HGJB willen jongeren laten ontdekken dat ze met hun plaatselijke gemeente onderdeel zijn van een wereldwijde gemeenschap van kerken
  • GZB en HGJB willen jongeren stimuleren om via de GZB een relatie met het concrete zendingswerk te ontwikkelen.

 

Nauwere samenwerking

 

De nauwere samenwerking tussen GZB en HGJB komt onder andere tot uiting in het gezamenlijk organiseren van jongerenactiviteiten gericht op zending. De HGJB zal in haar uitingen meer ruimte en aandacht geven aan de zendingsopdracht en daarbij verwijzen naar de GZB. De GZB op haar beurt zal bij de ontwikkeling van jeugdwerkprojecten, ook in het buitenland, een beroep doen op de kennis en expertise en het netwerk van de HGJB. Daarnaast ontwikkelt de GZB meer mogelijkheden voor jongeren om bij zendingswerk betrokken te raken, zoals (snuffel)stages, vrijwilligerswerk en korte-termijnuitzendingen.

 

Een werkgroep, bestaande uit zowel GZB- als HGJB-leden en -medewerkers zal de samenwerking tussen beide partijen coördineren.

Delen maar!