Missie en Visie


Missie en Visie

Voor de periode 2015-2018 heeft de HGJB een nieuw beleidsplan ontwikkeld: Bron van leven. Dit heeft alles te maken met het doel dat de HGJB voor de komende jaren voor ogen heeft. 

  

Missie

De missie van de HGJB is Jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen we jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Deze missie geeft het werk van de HGJB kleur. Hoe dit gebeurt is beschreven in de visie die de HGJB in het beleidsplan heeft verwoord.

 

Visie

 Om de missie te bereiken staat de HGJB voor ogen:

  • Dat jongeren in de gemeente het christen-zijn mogen leren;
  • Dat ze hun christen-zijn niet ervaren als één van de vele onderdelen in hun bestaan, maar als de rode draad in hun leven;
  • Dat deze rode draad hen boven de werkelijkheid van deze wereld, van onze cultuur en hun eigen omstandigheden uittilt en hen stelt in het licht van Gods plan met deze wereld.

We hopen dat jongeren vanuit een geleefd geloof en een beleefde belijdenis zoutend zout en lichtend licht mogen zijn voor de mensen om hen heen.

Delen maar!