Thema-avond


De deugd in het midden

De deugd in het midden

De deugd in het midden

 

Onder de titel ‘De deugd in het midden’ hoopt Prof. dr. A. de Muynck, lector aan de Driestar Hogeschool,  te spreken over het ontwikkelen van christelijke deugden bij kinderen en jongeren. In workshops willen we verschillende deugden praktisch uitwerken.

 

Het thema is ontleend aan het nieuwe jaarthema ‘Met hart en ziel’ dat de HGJB voor het komende jaar gekozen heeft. Het gaat daarin over het leven met God, waarin (onder andere)  het aanleren van nieuwe gewoonten een belangrijke plaats heeft.

In feite hebben we het dan over deugden, want deugden zijn niet anders dan goede gewoonten. Het aanleren daarvan gaat niet vanzelf. Als een jongere zichzelf de gewoonte van een leugentje om bestwil heeft aangeleerd, is hij daar niet zomaar van af te brengen. Erover praten is dan niet genoeg. Het is vooral belangrijk dat we de christelijke deugden aan onze jongeren voordoen en ze met hen oefenen. Dat klinkt misschien moralistisch, maar het is in de eerste plaats een bijbelse opdracht: ‘Daarom’, zo schrijft de apostel Petrus, ‘moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen…’ (zie 2 Petr. 1:5-9). Hoe we dat in het jeugdwerk en de opvoeding kunnen doen, daarover denken we na op de thema-avond.

 

U bent van harte welkom!

 

Delen maar!