Algemene Ledenvergadering


Algemene Ledenvergadering

Agenda

 

Start ledenvergadering: 18.30 uur 

 

 1. Welkom aan de leden en genodigden
 2. Opening 
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen ALV 8 juni 2017
 5. Herbenoeming en afscheid van bestuursleden
 6. Benoeming en afscheid van ledenraadsleden
 7. Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2017
 8. Verslag over 2017 van ledenraad door 1e voorzitter dhr. Jan Erik Huls
 9. Aanvullende reacties op jaarverslag, jaarrekening en verslag ledenraad
 10. Decharge bestuur betreffende het gevoerde financiële beleid
 11. Sluiting                 

 Einde ledenvergadering: 19.30 uur.

 

Aansluitend bent u van harte welkom op de thema-avond ‘De deugd in het midden’.

 

Delen maar!