Doelstellingen 2015 - 2018


Doelstellingen 2015 - 2018

De HGJB geeft jongeren en gemeenten richting door te werken vanuit een missie en visie. Vanuit de inhoud en de uitwerking van onze missie en visie willen we tot concrete doelstellingen komen. Daarom heeft de HGJB nagedacht over de kern van goed jeugdwerk voor de komende jaren.

 

Doel HGJB

Het doel van de HGJB is net als bij de grondslag vastgelegd in de statuten. Het beschrijft waar het werk van de HGJB op gericht is. Het werk richt zich op het belang van de jeugd en de jongeren, vooral die van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De HGJB vindt dat we het belang van de jongeren niet dienen als we hen alleen als op zichzelf staande personen benaderen. We dienen hun belang juist het beste als we jongeren tegemoet treden als onderdeel van de christelijke gemeente. De HGJB ondersteunt jongeren en gemeenten door in te gaan op hun vragen en behoeften. Daarom werkt de HGJB al jaren aan producten voor zowel de jongeren zelf als voor de (wijk)gemeenten waar zij bij horen. 

 

Doelstellingen 2015-2018

Vanuit het thema ‘Bron van leven’ heeft de HGJB voor 2015-2018 doelstellingen geformuleerd. De eerste twee gaan over hoe we de kernwoorden afhankelijkheid en navolging inhoudelijk willen uitwerken. De laatste twee laten zien hoe de HGJB daarbij de taak van de gemeente ziet.

 

1. Jongeren stimuleren zich te verbinden aan God als Bron van leven

We willen benadrukken dat we niet kunnen leven zonder God als bron. Jongeren mogen leren en ontdekken wie God is en hoe Hij hen roept tot een leven met Hem.

 

2. Jongeren leren leven met God als bron in hun concrete bestaan

We willen jongeren stimuleren tot een dienstbaar leven, waarin ze leren om hun gaven en mogelijkheden in dienst te stellen van Gods Koninkrijk.

 

3. De gemeente als een gemeenschap waar ouderen biddend gelovig om jongeren heen staan om voor hen levende voorbeelden van leven in afhankelijkheid en navolging te zijn.

We willen de ontmoeting tussen de generaties stimuleren, waarbij jongeren van ouderen mogen leren en andersom.

 

4. De gemeente als een leerplek waar jongeren op verschillende manieren leren wat leven in afhankelijkheid en navolging betekent.

We willen samen werken aan een krachtige leeromgeving in de gemeente. We doen dat in het geloof dat daarbij verschillende vormen van leren en creativiteit ingezet kunnen worden.

Delen maar!