Visie & beleid


Visie & beleid

Samen geloven in de kerk van nu

De HGJB is een vereniging die zich inzet voor goed kerkelijk jeugdwerk, zowel landelijk als plaatselijk. Onze slogan ‘Samen geloven in de kerk van nu’ onderstreept onze gezamenlijke roeping en opdracht om jongeren bij de gemeente van Christus te betrekken. Gezamenlijk, dat is vooral: de HGJB samen met de plaatselijke gemeente.

 

Leven met God is niet altijd gemakkelijk. We mogen leren en ontdekken wie God is, wie we zelf zijn en waarom God ons oproept tot een leven met God als bron. De missie van de  HGJB is kinderen, tieners en jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Om dit te bereiken, zet de HGJB hierop in:

  • Dat jongeren in de gemeente het christen-zijn mogen leren;
  • Dat ze hun christen-zijn niet ervaren als één van de vele onderdelen in hun bestaan, maar als de rode draad in hun leven;
  • Dat deze rode draad hen boven de werkelijkheid van deze wereld, van onze cultuur en hun eigen omstandigheden uittilt en hen stelt in het licht van Gods plan met deze wereld.

‘Samen geloven in de kerk van nu’. Dat is daarbij de pay-off. Samen met gemeenten, ambtsdragers en jeugdleiders willen we kinderen, tieners en jongeren helpen om met en voor God te leven. Samen, met elkaar dus. In de kerk, dat ook, de HGJB is actief in gemeenten. En nú, sinds 1910. Op Facebook en YouTube.

 

De HGJB werkt met en voor jongeren en met en voor gemeenten. Hoe de HGJB dat doet, staat in het beleidsplan. Voor de periode 2015-2018 is het beleidsplan ‘Bron van leven’ van toepassing.

 

Klik hier om het beleidsplan 'Bron van leven' te downloaden 

Delen maar!