Steun een project


Steun een project

Goed kerkelijk jeugdwerk is belangrijk

 

Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren naar de kerk blijven komen. De HGJB wil samen met u deze jongeren blijven aanspreken en voeden om ze te helpen hun geloof te belijden en te beleven in de kerk van nu. Als kerkelijke vereniging helpen we al generaties lang gemeenten met materiaal voor catechese en jeugdwerk, toerusting en training van leidinggevenden. Ook investeren we direct in de levens van duizenden jongeren door scholieren-weekenden, TOV-avonden, Belijden-Is-Doen-avonden, vakanties en de Kerstconferentie.

 

Het is ons verlangen om samen met plaatselijke gemeenten projecten op te zetten om de betrokkenheid en draagkracht te vergroten. Om het jeugdwerk voor de komende generatie mogelijk te maken zoeken we naar betrokken diaconieën die projecten van de HGJB willen adopteren.

 

Hieronder treft u een aantal projecten aan die we uw diaconie aanbieden. U kunt ervoor kiezen een bepaald project financieel te ondersteunen, geheel of gedeeltelijk. U kunt bijvoorbeeld specifiek collecteren voor dit project. Een andere optie is het inhoudelijk adopteren van dit project. Het is bijvoorbeeld mogelijk jongeren (samen met ouderen) uit uw gemeente te laten participeren in de ontwikkeling en uitvoer van het project.

 

Mocht u interesse hebben, dan gaan we graag het gesprek aan hoe we dit project kunnen vormgeven.

 

1.

 

Project

Revisie Follow Me

Wat

Na jaargang 1 wordt nu jaargang 2 volledig gereviseerd.

Waarom

De 4 jaargangen van deze mentor catechesemethode volledig reviseren, mede n.a.v. reacties van mentoren en predikanten.

Doelgroep

Catechisanten

Participatie

Financieel, Schrijfgroep, ontwikkeling content

Kosten (begroot)

€ 20.000 ”“ 25.000

 

2.

 

Project

Nieuwe catechesemethode voor tieners, jaargang 1

Omschrijving

Een klassieke maar toch eigentijdse catechesemethode, in lijn met de nieuwe belijdenismethode Hou(d)vast

Doel

Ontwikkeling nieuwe catechesemethode, in lijn met de nieuwe belijdenismethode Hou(d)vast; klassiek qua inhoud, eigentijds qua vorm.

Doelgroep

Tieners

Participatie

Financieel, Schrijfgroep, meedenken in conceptontwikkeling

Kosten (begroot)

€ 20.000

 

3.

 

Project

Clikdag

Omschrijving

Een gezellige toerustingsdag over geloofsopvoeding

Doel

Samen leren van elkaar en bemoedigd worden in de weerbarstige praktijk van geloofsopvoeding.

Doelgroep

Kinderen, ouders, geloofsopvoeders

Participatie

Financieel, Organisatie dag, verzorgen workshop

Kosten (begroot)

€ 15.000

 

4.

 

Project

Ontwikkeling filmmateriaal voor club & catechese

Omschrijving

Actueel en aansprekend filmmateriaal ondersteunt de catecheseles

Doel

Met actueel en professioneel audiovisueel materiaal catechisanten toerusten en belangrijke onderwerpen in beeld brengen

Doelgroep

Catechisanten (en catecheten)

Participatie

Financieel, Locaties regelen, participeren bij opnames, conceptontwikkeling

Kosten (begroot)

€ 10.000

 

 

 

5.

 

Project

Opvoedkringmateriaal / Geloofsopvoeding

Omschrijving

Voor kringen materiaal ontwikkelen over opvoeding & geloof

Doel

De praktijk van geloofsopvoeding is vaak weerbarstig, de expertise van de HGJB kan ouders en opvoeders helpen.

Doelgroep

Ouders, gemeente(leden)

Participatie

Financieel, Schrijfgroep, meedenken in conceptontwikkeling en exposure

Kosten (begroot)

€ 5.000

 

6.

 

Naam

Maandelijkse jongerenactiviteit voor tieners & jongeren

Omschrijving

Verrassende en laagdrempelige jongerenavonden.

Doel

Gedurende het jaar binnenkomen in het leven van jongeren, naast ze zitten en samen ontdekken Wie God voor ons is in het leven van alledag.

Doelgroep

tieners, jongeren

Participatie

Financieel, organisatie event, locatie ter beschikking stellen

Kosten (begroot)

€ 2.500

 

 

Delen maar!