Open je ogen


Jaarthema en diaconaal project 2017/2018

Jaarthema en diaconaal project 2017/2018

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... Dat spelletje heb je vast wel eens gedaan. Misschien afgelopen zomer nog, in de auto op weg naar je vakantieadres. Je moet echt goed en actief om je heen kijken, naar wat de ander zou kunnen zien. Dan zie je misschien wel meer dan op het eerste gezicht. Actief zien, dat is nog niet zo makkelijk. 

Dat komt onder meer omdat in het dagelijks leven zien vaak een passieve vorm heeft aangenomen. Je ziet mensen, je ziet situaties aan je voorbij komen, maar ze komen niet in je eigen leef- of denkwereld ‘binnen’. Bij zien bedoelen we het actieve zien, waarbij het een bewuste keuze is: je wilt de ander om je heen zien en je zet je eigen wereld voor hem open. Moet je wel je ogen open doen...

 

Durven we?
Bij deze thematiek willen we stilstaan in het jaarthema en diaconale project: Open je ogen. De wereld mag dan voor de dotcomgeneratie een ‘global village’ zijn, toch is het uiteindelijk de vraag of de wereld waarin jongeren leven, echt groter geworden is. Misschien wel in de breedte – men zapt van de ene wereld naar de andere – maar in de diepte? Hoeveel tijd nemen jongeren (en volwassenen net zo goed) om wat ze buiten zichzelf zien op zich te laten inwerken? In onze standaardmodus kijken we vaak alleen maar naar wat we zelf willen zien. En wat in ons eigen straatje past. Wanneer zijn we bereid om dingen op ons in te laten werken die we in eerste instantie niet zien of op het eerste gezicht niet zien? Staan we echt open voor nieuwe ervaringen of ontdekkingen en durven we daarvoor de ander echt in de ogen te kijken?

 

Drie invalshoeken
Door middel van dit thema wordt de hele gemeente gestimuleerd om actief te ‘zien’. Door je ogen te openen, ga je je als eerste verhouden ten opzichte van God. Wie is Hij voor mij? Daarnaast verhoud je je tot de gelovige ander. Wie is hij of zij? Hoe gelooft hij, wie is God voor hem? En vervolgens verhoud je je tot de wereld waarin je geplaatst bent. Hoe ziet die wereld eruit, je eigen context?

 

» Open je ogen... voor God
Het begint allemaal bij God. Hij heeft als eerste Zijn ogen voor ons geopend. Hoe reageer je daarop? Doe jij dan vervolgens je ogen open voor Hem? En hoe doe je dat dan? Als je je ogen opent voor God, wat zie je dan? Wie is Hij voor jou, hoe kijk je naar Hem? Zie je ook nieuwe dingen, durf je op een nieuwe manier naar God te kijken? Wat doet dat met jou?

 

» Open je ogen... voor de gelovige ander
In de kerk leef je niet alleen, je ontmoet heel veel andere gelovigen. Wat zie je als je naar hen kijkt? Wie is God voor hen? Hoe geloven zij? Waarin zie je overeenkomsten en waarin verschillen?


» Open je ogen... voor de wereld om je heen
Je leeft niet alleen in de kerk, je leeft ook in de wereld. Als je daar je ogen open doet, wat zie je dan? Hoe ziet je context eruit? Hoe bepaalt dat de manier waarop je leeft en gelooft? En, zie je de ander, zie je zijn omgeving en de situatie waarin hij leeft? Wat doet die ander, die omgeving met jou? Wat roept dat bij je op? 

 

Diaconale project
Dit jaar verzamelen we geld voor gemeentestichtingsprojecten in Egypte. Zo kan de GZB kleine gemeentes ondersteunen. Ook kunnen zij met deze fi nanciële middelen hun werk in de wijk (medische zorg, kinderopvang, jeugdwerk en scholing) continueren. Er is gekozen om, naast de fi nanciële actie voor Egypte, een duidelijke focus te leggen op ons eigen diaconaal bewustzijn. We reflecteren daarom vanuit Egypte en de ontdekkingen die jongeren daar gedaan hebben, op onze eigen situatie: wat kunnen we leren van wat christenen in Egypte zien en ontdekken van God, van de kerk en christenen om hen heen, van hun omgeving
en de wereld? En wat betekent dat voor ons? We leggen de nadruk op materialen die inspireren, aanleiding geven tot reflectie en die de jongeren en gemeenten helpen om in actie te komen. Zo kunnen jongeren en
gemeenten aan de slag in hun eigen context. Die context is voor iedereen anders en vullen we niet tot in detail in. Wel geven we tips en concrete tools om aan de slag te gaan. We willen dat kinderen, tieners, jongeren en
de hele gemeente op hun eigen manier met het thema bezig zijn. Zelf ontdekken hoe ze op een andere manier kunnen kijken naar God, hun medechristenen en de wereld om hen heen. En tegelijkertijd hopen we dat de
kerk in Egypte ook geraakt wordt door onze betrokkenheid en bewogenheid.

 

Wat bieden we aan?

  • Startweekend katern

Katern vol ideeën voor het startweekend of de startdag in de gemeente.

  • Inspiratieavonden

Tijdens deze avonden willen we gemeenten enthousiast maken voor het diaconale project en leggen we de
verschillende mogelijkheden uit. Meld je aan voor deze avonden. 

  • YouTube serie voor jongeren

Vier jongeren ontdekken door middel van een spannende online spelshow de situatie van een zendingsgebied.

  • Documentaire

Door middel van portretten van mensen uit het zendingsgebied maakt de gemeente kennis met hun leefwereld
en de uitdagingen die dat met zich meebrengt.

  • Gemeenteavonden

Naar aanleiding van de documentaire denkt de gemeente na over de verschillende onderwerpen uit het zendingsgebied. De gemeente reflecteert op deze thema’s en denkt na over de gevolgen voor het eigen leven & de eigen gemeente.

  • Clubmateriaal voor kinderen, tieners en jongeren

Tieners en jongeren kunnen op de club de verschillende YouTube afleveringen bekijken. Daarnaast levert de HGJB verschillende verwerkingsvormen én dagen we ze uit om net als de jongeren in de YouTube serie in actie te komen. Er zullen vier programma’s gemaakt worden voor clubs en catechesegroepen. Daarnaast zullen er ook programma’s gemaakt worden als onderdeel van de kinder-, tiener- en jongerenwerkabonnementen (deze zijn ook los te bestellen).

  • Ideeën box

We geven gemeenten verschillende ideeën hoe zij geld kunnen ophalen voor het diaconale project.

 

Al het materiaal is vrij te downloaden van de website www.diaconaalproject.nl. Dit jaar zal geen gedrukt materiaal of verkoopmateriaal beschikbaar komen. Het materiaal dat we aanbieden is breed inzetbaar en goed aan te passen aan de vraag van jongeren en gemeenten.

Delen maar!